Strona główna / Aktualności / Zamach na obywatelską wolność

Zamach na obywatelską wolność

W Sejmie prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją prawa o zgromadzeniach. Jeśli projekt wejdzie w życie, to znacząco ograniczy możliwość kontrmanifestacji i manifestacji spontanicznych. Projekt wprowadza pojęcie tzw. zgromadzeń cyklicznych, czyli takich które są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub
na tej samej trasie, cztery razy w roku lub co najmniej raz w roku i odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat. Projektodawca wskazuje przykładowo, że celem takiego zgromadzenia może być w szczególności ?uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń?. O uznaniu zgromadzenia za cykliczne decydować będzie wojewoda. Zgodnie z projektem, jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w którym miało się odbyć inne zgromadzenie, wówczas organ gminy jest zobowiązany do wydania zakazu odbycia zgromadzenia ?nie-cyklicznego?. Projekt zakłada również, że nie mogą być organizowane w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej lub w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. ?Wolność zgromadzeń jest przede wszystkim wolnością obywatelską, a nie ‘państwową?? ? wskazuje Barbara Grabowska-Moroz.
?Charakter podmiotu organizującego zgromadzenie nie ma znaczenia dla oceny pokojowego charakteru takiego zgromadzenia, ani tym bardziej pierwszeństwa przed innymi zgromadzeniami? ? dodaje Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC. ?Gwarantowanie sobie przez władzę publiczną pierwszeństwa w organizowaniu w danym miejscu i czasie zgromadzeń zaprzecza obywatelskiemu prawu do kontrmanifestacji i swobodnemu wyrażaniu poglądów? ? ocenia Danuta Przywara, prezes HFPC. Już obecnie kodeks wykroczeń zakazuje przeszkadzania w przebiegu zgromadzenia, dlatego projektowane zmiany są zbędne. ?Tymczasem projekt przyznaje pierwszeństwo zgromadzeniom państwowym, religijnym, a następnie cyklicznym bez każdorazowej oceny czy bliska obecność kontrmanifestacji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku. Taki automatyzm narusza Konstytucję? ? dodaje Barbara Grabowska-Moroz.
Sejm planuje przyjęcie ustawy bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych. Na środowej sesji plenarnej (30 listopada 2016), projekt przeszedł przez pierwsze czytanie i został skierowany do prac w komisji, które zostały wyznaczone na ten sam dzień.
Opinia HFPC dostępna jest na stronie HFPC

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …