Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zamach na prokuratorską niezależność

Zamach na prokuratorską niezależność

W ostatnim okresie czasu Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP otrzymuje liczne sygnały o łamaniu jednej z podstawowych gwarancji niezależności jaką jest sformułowany art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze jaką jest bezwzględny zakaz ingerowania w treść czynności procesowych w drodze zarządzeń,wytycznych i poleceń.
Przykładem takiego naruszenia niezależności jest polecenie Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z 29 października 2013 r., które wprowadza w praktyce instytucję quasi ? aprobaty w zakresie wnoszonych apelacji, nakładając na prokuratorów z jednostek szczebla rejonowego obowiązek przedstawiania Prokuraturze Okręgowej projektów środka odwoławczego, a także decyzji o odstąpieniu od jego wywiedzenia. Tego rodzaju ?aprobata? jest przez ustawę zakazana (może być stosowana jedynie wobec asesorów prokuratorskich) i jako taka godzi w najważniejsze gwarancje niezależności prokuratorskiej ? wskazano w najnowszym, styczniowym wystąpieniu Rady Głównej ZZPiPP RP.
Przy okazji poruszono również kwestię nagminnego cofania apelacji sporządzonych przez referentów spraw na etapie postępowania przed sądami drugiej instancji. ?Podkreślenia wymaga fakt, iż na etapie postępowania sądowego, referent sporządzający środek zaskarżenia winien pozostawać jego dysponentem, tj. podejmować decyzję o modyfikacji zakresu takiego środka lub cofnięciu. Dalsze utrzymywanie uprawniania prokuratora wydziału postępowania sądowego do ?dysponowania? środkiem godzi w niezależność prokuratora sporządzającego środek zaskarżenia. Dlatego też, celowym wydaje się zakazanie takiej praktyki lub też przeniesienie obowiązku sporządzania środków zaskarżenia na tych prokuratorów, którzy bezpośrednio reprezentują stanowisko Prokuratury w postępowaniu odwoławczym. Kwestia ta zyska na znaczeniu po zmianach w kpk wprowadzających kontradyktoryjny model postępowania karnego, w którym postępowanie odwoławcze ukierunkowane zostanie na reformatoryjność, w odróżnieniu od dziś dominującego modelu kasatoryjnego? ? wskazano w piśmie kierowanym do Andrzeja Seremeta. Przedmiotowa sprawa, jako dotycząca sfery niezależności prokuratorskiej została przekazana Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratury.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …