Strona główna / Szczypta soli / Zamiast polemiki z prezesem

Zamiast polemiki z prezesem

Z oburzeniem przyjmujemy zapowiedź lidera największej partii opozycyjnej, Jarosława Kaczyńskiego, złożenia w Sejmie projektu nowelizacji kodeksu karnego, która miałaby obejmować przywrócenie w Polsce kary śmierci.“ ? piszą w liście otwartym, w imieniu grupy ?Horyzont ? przeciw karze śmierci“, Halina Bortnowska-Dąbrowska oraz Maciej Sopyło.?Uważamy, że stosunek do kary śmierci jest wyznacznikiem stosunku do praw człowieka. Problem karania śmiercią istnieje tam, gdzie brak pełnej akceptacji dla faktu, że godność ludzka jest niezbywalna. Polska już wybrała ? w latach 90-tych najpierw wprowadziła moratorium na wykonywanie kary śmierci, następnie usunęła ją z kodeksu karnego. Ten wybór ? prawo wolne od karania śmiercią ? potwierdza przynależność Polski do Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Obie te organizacje nie uznają zabijania w majestacie prawa. Kara śmierci nigdy nie była i nie będzie lekiem na zło. Potwierdzają to wszystkie znane nam badania kryminologiczne – karanie śmiercią nie odstrasza przestępców od popełniania zbrodni. Polskie więziennictwo i system penitencjarny zasługują i potrzebują dialogu ponad podziałami. Pojawiające się co jakiś czas głosy nawołujące do przywrócenia kary śmierci nie służą tej debacie. Szukajmy innych, naprawdę skutecznych rozwiązań ochrony społeczeństwa przed przestępczością, pomocy ofiarom i pracy z więźniami. Według ostatniego raportu Amnesty International ?Wyroki śmierci i egzekucje? , od roku 1977 ponad 120 państw zrezygnowało ze stosowania kary śmierci w prawie lub praktyce. Aż 109 państw-członków poparło trzecią już rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającego do wprowadzania moratorium na stosowanie kary śmierci. Abolicję kary śmierci wprowadziło 16 z 50 stanów USA. We wtorek, 22 listopada, gubernator kolejnego – Oregonu, John Kitzhaber, stwierdził, że dopóki on pełni urząd, żaden wyrok śmierci w tym stanie nie zostanie wykonany.“
Źródło: Helsińska Fudacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …