Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zamiast wyroku znowu proces

Zamiast wyroku znowu proces

Wbrew oczekiwaniom Sąd Okręgowy w Poznaniu nie wydał we wtorek 23 września wyroku w sprawie lekarki ginekolog z Szamotuł Barbary K. Jej pacjentka, Wioletta Szwak w subsydiarnym akcie oskarżenia zarzuciła jej, iż bezprawnie, bez jej zgody, przecięła jej jajowody i tym samym uniemożliwiła jej dalsze rodzenie dzieci. Sąd Rejonowy w Szamotułach uznał lekarza winnym zarzucanego czynu i skazał na karę rok roku więzienia zawieszając wykonanie wyroku, a czas próby ustalając na dwa lata.
Na poprzedniej rozprawie skład orzekający zamknął przewód sądowy, a strony wygłosiły mowy. Obrona wnosiła o uniewinnienie swojej klientki. Pełnomocnik wysterylizowanej kobiety żądała 10.000 złotych zadośćuczynienia i przeprosin.
Zasadniczą przesłanką obrony, poza zarzutami natury merytorycznej, był fakt, iż sprawa apelacyjna nie powinna w ogóle dojść do skutku, gdyż subsydiarny akt oskarżenia sporządzony przez pełnomocnika poszkodowanej, adwokat Małgorzatę Heller – Kaczmarską wpłynął po terminie Kwestia ta już raz była przedmiotem analizy sądu. Pani adwokat dostarczyła dowód nadania listu poleconego, ale nie można było odczytać pieczęci, a z akt sądowych zginęła koperta, w której była przesyłka. Zdaniem składu orzekającego sprawę tę trzeba definitywnie wyjaśnić, dlatego Sąd Okręgowy w Poznaniu zobowiązał Sąd Rejonowy w Szamotułach, aby ponownie skontrolował wszystkie sądowe rejestry pism poleconych w okresie od 28 kwietnia 2011 roku do 10 maja 2011 roku, przede wszystkim pod kątem czy z jej kancelarii nadeszły inne pisma polecone i czy w nich mógł znajdować się subsydiarny akt oskarżenia mający być przedmiotem rozpoznania w tej sprawie, a w szczególności czy potwierdzanie odbioru przesyłki poleconej z kancelarii adwokat Małgorzaty Heller-Kaczmarskiej dotyczy rzeczywiście inkryminowanego subsydiarnego aktu oskarżenia. T
ermin następnej rozprawy wyznaczono na 30 października

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …