Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zamieniali olej opałowy w napędowy

Zamieniali olej opałowy w napędowy

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym łącznie o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy. Grupa ta działała w latach 2009-2011 na tereniecałego kraju. Przedmiotem jej działalności były przestępstwa związane z obrotem paliwami płynnymi. Członkowie grupy przestępczej nabywali olej napędowy zabarwiony na czerwono dla celów grzewczych (olej opałowy), na który obowiązywała niższa stawka akcyzy, a następnie dokonywali jego odbarwiania i sprzedaży jako oleju napędowego obciążonego wyższą stawką akcyzy.
Dochodziło w ten sposób do bezprawnej zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych, czego skutkiem było zaniżenie należnego podatku akcyzowego. Nadto, nie ujawniano organom podatkowym wszystkich transakcji obrotu paliwami płynnymi, w wyniku czego dopuszczano się kolejnych uszczupleń podatkowych. Jednocześnie fałszowano dokumentację w celu ukrycia fikcyjnego procederu, w tym upozorowania legalnego nabycia oleju napędowego. Kolejny stosowany przez członków grupy mechanizm przestępstwa polegał na tym, że jedna z zaangażowanych w proceder firm niemieckich deklarowała sprzedaż oleju smarowego na rzecz kontrahenta słowackiego.
Faktycznie jednak transporty tego paliwa nie docierały na Słowację, lecz do Polski, gdzie paliwo to zrzucane było do zbiorników, a następnie sprzedawane jako olej napędowy. Następnie członkowie grupy legalizowali środki finansowe pochodzące z przestępstwa, m.in. poprzez pozorowanie rzeczywistych transakcji gospodarczych i dokonywanie szeregu przelewów pieniędzy na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych biorących udział w opisywanym procederze. Wśród oskarżonych znalazła się też osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem było prowadzenie badań parametrów fizykochemicznych paliwa i wystawianie świadectw jego jakości. Osoba ta poświadczała nieprawdę w sporządzanych dokumentach, wskazując w nich nieprawdziwe parametry fizykochemiczne badanego paliwa, co sugerowało, że przedmiotem obrotu jest pełnowartościowy olej napędowy.
Łączna wartość uszczuplonych należności podatkowych, w tym podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego i opłaty paliwowej, wyniosła około 80 mln zł. Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Na poczet grożących oskarżonym kar zajęto mienie w postaci pieniędzy w gotówce oraz samochodów marki Audi.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …