Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zaniast oddłużać okradali

Zaniast oddłużać okradali

Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Poznaniu zakończył postępowanie dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów pożyczki przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Centrum Oddłużeniowego sp. z o.o.w Warszawie. OCO sp. z o.o. w sierpniu 2011r. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł.
OCO rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od utworzenia oddziałów spółki, jak i pośrednictwa finansowego. W celu zawarcia jak największej ilości umów pożyczek utworzono oddziały na terenie Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Szczecina, Gdańska, Olsztyna, Częstochowy i Krakowa. OCO sp. z o.o. podjęła szeroką kampanię reklamową, w której wskazywała, iż działalność spółki polega na udzielaniu konsumentom pożyczek gotówkowych skierowanych przede wszystkim do osób zadłużonych, zarejestrowanych w BIK oraz osób wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne. Procedura miła być uproszczona, decyzja w 7 dni a formalności zredukowane do minimum.
Zgodnie z zapisami umowy pożyczki, warunkiem jej udzielenia było wniesienie przez osobę zainteresowaną tzw. opłaty przygotowawczej w kwocie 4% wartości pożyczki oraz zadatku na wynagrodzenia dla spółki 2,69 % wartości pożyczki za każdy rok spłaty. Aby doszło do wypłaty pieniędzy konieczne było także ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki, przy czym wartość zabezpieczeń nie mogła być niższa niż 250% wartości pożyczki. Po akceptacji wniosku informowano klientów, że pożyczka została przyznana i do jej wypłaty konieczne jest jedynie wpłacenie opłaty przygotowawczej i zadatku na wynagrodzenie, przekazując jednocześnie druki przekazów na których zapisane były numer konta spółki i tytuł wpłaty. Dopiero po dokonaniu wpłaty klienci otrzymywali do podpisu umowy wraz aneksami i załącznikami. Pieniądze z tytułu pożyczki miały wpłynąć na konta pożyczkodawców w przeciągu kilku dni. Tymczasem nikt z osób zawierających umowy pożyczki nie otrzymał. Klienci żądali wyjaśnień, zwrotu wpłaconych opłat. Bezskutecznie. Uzyskiwali informacje, że to oni nie zrealizowali warunków zabezpieczenia umowy pożyczki. W całym kraju rozpoczęło się składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa.
W toku śledztwa ustalono 344 osoby, które zostały pokrzywdzone przez OCO sp. z o.o. i doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie niższej niż 865 tys. zł. Akt oskarżenia został skierowany przeciwko wspólnikom OCE sp. z o.o. oraz pracownikom, którzy byli upoważnieni do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki, łącznie 16 osobom. Oszustwa zarzucone oskarżonym zostały popełnione w okresie od listopada 2011r. do listopada 2012r. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …