Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zapaść psychiatrii dziecięcej

Zapaść psychiatrii dziecięcej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wieloletnich zaniedbań w obszarze dziecięcej opieki psychiatrycznej. Sytuacja, w której małoletni pacjenci, z powodu braku pieniędzy na wyspecjalizowane ośrodki dla dzieci, zmuszeni są do przebywania na jednym oddziale z pacjentami dorosłymi, jest absolutnie niedopuszczalna. Praktyka taka może nie tylko prowadzić do pogłębienia zaburzeń psychicznych u dzieci, ale także naraża je na przemoc, w tym przemoc seksualną, ze strony współpacjentów. Dziś media poinformowały opinię publiczną o takim zdarzeniu w jednym ze szpitali.

Obecna sytuacja stanowi poważne naruszenie praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji i prawie międzynarodowym. Art. 68 ust. 3 Konstytucji nie tylko zobowiązuje państwo do zapewnienia dzieciom opieki zdrowotnej, ale i stanowi, że opieka ta ma być szczególna, a więc spełniająca jeszcze wyższe standardy, niż w przypadku pacjentów dorosłych. Konstytucja zobowiązuje też państwo do ochrony praw dziecka, przyznając każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą czy okrucieństwem. Zdaniem HFPC, przebywanie dzieci z zaburzeniami psychicznymi na oddziałach z osobami dorosłymi oraz narażenie je na przemoc ze strony innych pacjentów może być także kwalifikowane jako nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz innych wiążących Polskę umów międzynarodowych.

Należy zatem uznać, że zapewnienie dzieciom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniej, wyspecjalizowanej opieki psychiatrycznej, powinno być traktowane przez rządzących jako priorytet. Nawet ograniczone środki finansowe nie mogą bowiem uzasadniać dalszego utrzymywania stanu rzeczy zagrażającemu zdrowiu i życiu dzieci.

Jednocześnie informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołoży wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości udzielić małoletnim pacjentom, których prawa zostały naruszone, oraz ich rodzicom odpowiedniej pomocy prawnej. W związku z tym prosimy o zgłaszanie takich spraw do działu prawnego Fundacji.

Oryginał stanowiska HFPC ws. sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej znajduje się na jej stronie.

Sprawdź także

Palestra lepsza od Temidy

W sobotę 2 października 2021r. na kortach „Olimpia Park” w Poznaniu tenisowa reprezentacja Wielkopolskiej Palestry …