Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zapobiec eksmisji na bruk

Zapobiec eksmisji na bruk

Na poniedziałek 29 sierpnia, podczas 99 posiedzenia Sejmu, zaplanowano rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.31 sierpnia- 3. czytanie. Jak informowaliśmy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zapytała szefa resortu sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego czy podjął działania, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, aby z dniem 17 listopada 2011 roku po utracie mocy obowiązującej art. 1046 § 4 kpc, nadal niedopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk. Wyrok TK taką eksmisje dopuszcza. Oto fragmenty pisma resortu, którego treść udostępniło dla redakcji „poprawnego” Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości:
W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 1046 § 4 k.p.c. z art. 2 i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, także z art. 71 ust. 1 Konstytucji.
Rozstrzygnięcie Trybunału przewiduje utratę mocy obowiązującej art. 1046 § 4 k.p.c. 17 listopada 2011 roku . W uzasadnieniu powołanego wyroku Trybunał wskazał, że niezbędne jest precyzyjne, jasne uregulowanie praw i obowiązków związanych z zapewnieniem osobie eksmitowanej, niemającej przyznanego prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, pomieszczenia, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, rozważenie celowości zróżnicowania standardu pomieszczeń przeznaczonych dla osób, wobec których został orzeczony nakaz eksmisji z lokalu mieszkalnego i określenie kryteriów tego zróżnicowania, rozważenie dopuszczalności wskazywania pomieszczeń zlokalizowanych w schroniskach czy noclegowniach (zwłaszcza w razie orzeczenia nakazu opróżnienia lokalu mieszkalnego z powodu znęcania się nad rodziną) z równą szczegółowością, jak obowiązków dostarczania przez gminy lokali socjalnych. Zdaniem Trybunału nowe rozwiązania prawne powinny zostać wprowadzone do art. 1046 k.p.c. lub do ustawy o ochronie praw lokatorów.
W Sejmie toczą się prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk sejmowy nr 3278). Projekt ten ma na celu realizację postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego.(…) Przyjęte w dniu 28 lipca 2011 r. sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk sejmowy nr 3278) zawiera propozycje rozwiązań. Nie dopuszczają one możliwości prowadzenia tzw. eksmisji na bruk osób, którym nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …