Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zapobiec złym zmianom w policji

Zapobiec złym zmianom w policji

O zajęcie pilnego i jednoznacznego stanowiska wobec projektowanych zmian ustawy o Policji zwrócił się Prezes NRA Andrzej Zwara do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara. – Prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia Senackiego projektu ustaw o zmianie ustawy o Policji są w toku. Poważny charakter, a także ilość zastrzeżeń co dozgodności tego projektu z gwarantowanymi konstytucyjnie podstawowymi prawami i wolnościami jednostki, wskazują na konieczność pilnego i jednoznacznego zajęcia stanowiska wobec projektowanych zmian przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, zabranie głosu przez Rzecznika jest również pożądane ze względu na fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 23/11, którego wykonanie jest celem omawianego projektu, został wydany na skutek postępowania zainicjowanego wnioskiem pochodzącym od Rzecznika Praw Obywatelskich. ? czytamy w piśmie.
Pismo z informacją o niepokojących zmianach zostało wysłane również do Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …