Finansowanie pomostowe

Zapomnijmy o kacie

Z okazji 19. Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci, który był obchodzony 10 października 2021 roku, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBAHRI) wezwał do powszechnego zniesienia prawa wykonywania kary śmierci, ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz położenia kresu nieproporcjonalnej i dyskryminującej rzeczywistości, w jakiej znajdują się kobiety skazane na karę śmierci.

Obecnie ponad dwie trzecie krajów zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. Wśród państw, w których nadal obowiązuje kara śmierci są m.in.: Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Afganistan, Egipt, Korea Północna, Japonia, Białoruś, czy Stany Zjednoczone.

W tym roku IBAHRI zwraca szczególną uwagę na wzrost liczby zabójstw w Iranie, który jest w czołówce wykonywania egzekucji na swoich obywatelach.

Do tej pory w 2021 r. w Iranie stracono co najmniej 217 osób, w tym dziewięć kobiet. Co najmniej 81 z tych osób zostało straconych na podstawie zarzutów związanych przestępstwami na tle narkotykowym (w porównaniu – w 2020 r. wykonano 25 tego typu egzekucji). IBAHRI podkreśla, że stosowanie kary śmierci za tego typu przestępstwa jest sprzeczne z art. 6 (2) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), których Iran jest stroną. Artykuł ten stanowi, że kara śmierci może być wymierzona tylko za „najpoważniejsze przestępstwa” .

Z kolei według danych z 2020 roku, co najmniej 800 kobietom groził wyrok śmierci. Wyroki te zostały potwierdzone w co najmniej siedmiu krajach, w tym: w Ghanie, Japonii, Malediwach, Tajwanie, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i Zambii.

Spośród 483 osób straconych w 2020 r. 16 to kobiety z Egiptu, Iranu, Omanu i Arabii Saudyjskiej.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …