Finansowanie pomostowe

Zaraza dotknęła sąd

Decyzją miejscowej Inspekcji Sanitarnej kwarantanną objęto wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z sędzią. Do odwołania zamknięty zostaje też budynek Sądu Rejonowego, który znajduje się przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości pani sędzia 17 marca prowadziła rozprawę aresztową w trybie pilnym. Dzień później zgłosiła złe samopoczucie prezesowi Sądu Rejonowego, który powiadomił Państwową Inspekcję Sanitarną. Informacja następnie została podana do wiadomości uczestnikom rozprawy oraz pracownikom, którzy mogli mieć kontakt z sędzią.

Inspektor Sanitarny zdecydował o podjęciu procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Decyzją prezesa i dyrektora SR budynek tej instytucji został zamknięty i poddany dezynfekcji. Wszystkie zaplanowane rozprawy zostały odwołane. Prezes nie zdecydował się na przeniesienie rozpraw do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, by nie narażać innych pracowników na ewentualny kontakt z potencjalnie zakażoną osobą.

„Resort sprawiedliwości podkreśla, że w zeszłym tygodniu do Prezesów Sądów Apelacyjnych przekazano wykaz jednostek penitencjarnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt do przesłuchań na odległość. Może on być wykorzystany do rozpraw aresztowych. Dotychczas był stosowany przy czynnościach procesowych prowadzonych przez Sądy Okręgowe z udziałem niebezpiecznych sprawców. Ponadto w każdym zakładzie karnym znajduje się sprzęt do wideokonferencji” – napisano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …