Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie / Zaraza dotyka też „obcych”

Zaraza dotyka też „obcych”

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. Wskazują w nim na dwie kwestie, szczególnie istotne także w kontekście pandemii koronawirusa. Chodzi o dostęp do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, który w ostatnim czasie został ograniczony oraz o sytuację osób zatrzymanych i przebywających w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców.

Jednocześnie, organizacje postulują stosowanie środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, rekomendowanych przez specjalistów z poszanowaniem prawa międzynarodowego i zasady non-refoulement.

Sygnatariusze:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenie NOMADA
Stowarzyszenie Amnesty International Polska
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Homo Faber
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja Polska Gościnność
Chlebem i Solą
uchodźcy.info
Ukraiński Dom. Fundacja Nasz Wybór

Sprawdź także

Inny format SN

Prezentujemy całościowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.  Pierwotnie został on przedstawiony na Kongresie Prawników Polskich …