Najnowsze informacje

Zarząd HCP oskarżony

Sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy to główny zarzut dla trzech członków zarządu HCP.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zakończyła postępowanie przeciwko prezesowi i dwóm wiceprezesom Zarządu Spółki H. Cegielski Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. w Poznaniu – informuje rzecznik prasowy prokuratury.
Postawiono im zarzuty, że w okresie od 9 grudnia 2008 roku do 2 lutego 2009 roku będąc obowiązanymi na podstawie ustawy, Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi i do prowadzenia działalności gospodarczej wyżej wymienionej Spółki, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień, a nadto poprzez nienależyty nadzór nad terminowym i odpowiednim jakościowo zabezpieczeniem dostaw materiałów, niewłaściwe budżetowanie i monitorowanie kosztów działalności, dokonali zakupu trzech wkładów do filtra olejowego za cenę ponad 33 tys. euro za sztukę, podczas gdy wartość rynkowa takiego wkładu dla przedsiębiorców wynosiła od 5,70 euro do 19,80 euro za sztukę. Ustalono ponadto, że zakup przedmiotowych wkładów nie miał żadnego ekonomicznego uzasadnienia dla wykorzystania w procesie produkcyjnym jak i w procesie inwestycyjnym.
Oskarżeni swoim działaniem, jak dowodzi prokuratura, spowodowali znaczną szkodę majątkową w Spółce w łącznej kwocie ponad 402 tys. złotych. Ponadto akt oskarżenia dotyczy również przestępstwa zarzuconego prezesowi i jednemu z wiceprezesów, a dotyczący zakupu w okresie od 28 sierpnia 2009 roku do 23 października 2009 roku dwóch wkładów do filtra olejowego za cenę 9.985 euro za sztukę, podczas gdy wartość rynkowa takiego wkładu dla przedsiębiorców wynosiła od 7,50 Euro do 21,60 euro za sztukę. Podobnie jak w poprzednim przypadku zakup wkładów nie miał żadnego ekonomicznego uzasadnienia dla wykorzystania w procesie produkcyjnym i inwestycyjnym, czym spowodowali znaczną szkodę majątkową w Spółce w łącznej kwocie ponad 79 tys. złotych. Jednakże w tym przypadku nie doszło do zapłaty za zakupione części.
Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przestępstwa zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …