Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Zarządzanie kancelarią prawną

Zarządzanie kancelarią prawną

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: PRAWNIK MENADŻEREM. ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I RELACJAMI Z RYNKIEM ? KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE RADCóW PRAWNYCH I ADWOKATóW termin: 14 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: Izabela Markiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. oraz programu Professional Diploma in Marketing przy The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Od 7 lat trener i konsultant z zakresu zarządzania międzykulturowego, komunikacji marketingowej, międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. w pOraz programu Professional Diploma in Marketing przy The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Od 7 lat trener i konsultant z zakresu zarządzania międzykulturowego, komunikacji marketingowej, międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
W programie szkolenia: I. Kancelaria jako organizacja biznesowa – Elementy zarządzania organizacją, zasoby – Kultura organizacyjna: misja, wartości, strategia, procesy – Relacje business to business oraz business to customer II. Organizacje z sektora usług – Charakterystyka klientów, ich oczekiwania – Najczęstsze błędy z zakresu zarządzania popełniane przez prawników – Benchmarking ? jak robią to najlepsi III. Zasoby ludzkie organizacji – Zasoby ludzkie jako przewaga konkurencyjna – Rekrutacja, motywowanie, rozwój pracowników – Narzędzie menadżerskie: modele kompetencyjne ? jak je tworzyć i implementować IV. Kultura organizacyjna kancelarii – Rola procesów wewnętrznych w budowaniu pozycji kancelarii – Spójna kultura organizacyjna jako przewaga konkurencyjna – Spójność działań, robimy to, co komunikujemy rynkowi V. Interpersonalne umiejętności menadżerskie – Zarządzanie komunikacją w kancelarii – Komunikacja interpersonalna – Podział zadań i zarządzanie nimi.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157570__PZTA_0D.html

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …