Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zarządzanie publiczne w sądach

Zarządzanie publiczne w sądach

Sądy przystępują do modernizacji procesów zarządzania w sądownictwie powszechnym. Spotkanie, w którym udział wzięli także m.in. prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych, a także dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych, zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.
– Dzisiejsze spotkanie to próba przedstawienia szerszego tła, dotychczasowych dokonań, jak również perspektyw. W tym wyzwań stojących przed jednym z nurtów działań usprawniających funkcjonowanie sądownictwa powszechnego. Został on zainicjowany ?oddolnie? w niektórych sądach, przede wszystkim w sądach rejonowych. Jego podstawą, jest zupełnie nowatorskie, w świetle dotychczasowych doświadczeń sądownictwa powszechnego, podejście do sposobu wykonywania zadań z zakresu działalności administracyjnej sądów przez prezesów sądów ? powiedział w trakcie spotkania minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Dążąc do zapewnienia kierowanym przez siebie sądom jak najlepszych warunków do realizacji ich konstytucyjnych zadań, udowodnili, że modernizacja procesów zarządzania jest możliwa i stanowi warunek konieczny podnoszenia standardów pracy sądów dla dobra ogółu obywateli. Zarządzane przez nich sądy dają przykład, że to co mogłoby się wydawać w danych warunkach niemożliwe do zrealizowania można jednak, krok po kroku, osiągnąć. Wymaga to jednak poczucia pełnienia ważnej społecznie misji oraz zaangażowania zarówno osób funkcyjnych, jak i całej kadry sądowej – dodał.
Krzysztof Kwiatkowski podziękował prezesom sądów, którzy swoimi działaniami zainspirowali uruchomienie ?Programu pilotażu rozwiązań modernizacyjnych w zakresie zarządzania kadrami?. Pilotaż odbywa się m.in. w ramach prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu ?Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości?, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – Obywatele mają prawo oczekiwać, nie tylko sprawiedliwych orzeczeń, ale również tego, aby były one następstwem sprawnego, przejrzystego i wolnego od wszelkich pozaprawnych barier działania. Sądownictwo nie może tworzyć barier utrudniających realizację tego zadania ? musi je przełamywać ? powiedział w trakcie konferencji minister sprawiedliwości. – Sądy, których Prezesi zainspirowali pilotaż pokazały nam wszystkim, że jeśli codzienną ciężką pracę uzupełnić nowatorskim podejściem do zagadnień zarządzania ? efekt może być zdumiewający – dodał. W sądach, gdzie odbywa się pilotaż wprowadzono ? de facto zarządzanie publiczne. Pokazano jednocześnie, że podejście biznesowe w wypadku wymiaru sprawiedliwości nie służy redukcji kosztów, czy wyłącznie poprawie szybkości pracy. Jego celem jest przede wszystkim takie korzystanie z posiadanych zasobów, aby orzeczenia zapadały bez zbędnej zwłoki a ich jakość była wysoka. Tylko wtedy bowiem sprawy są rozstrzygane sprawiedliwie. Z międzynarodowych badań porównawczych wynika, że koszty sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce są względnie wysokie. – Niemniej uważam, że odpowiadają potrzebom. Dobry wymiar sprawiedliwości nigdy nie będzie tani. W żadnej mierze nie zwalnia nas to jednak z obowiązku mądrego korzystania z dostępnych środków ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
– Demokratyczne państwo prawne nie może w nieuzasadniony sposób podnosić kosztów swego funkcjonowania, na które składają się przecież obywatele. Ci sami obywatele, którzy do sądów przychodzą po sprawiedliwość – dodał. Minister Krzysztof Kwiatkowski odniósł się także do wprowadzanej reformy wymiaru sprawiedliwości. – Wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy. Jednak zmiany nie mogą być wyłącznie legislacyjne. Konieczna jest wspólna świadomość nieuchronności nowoczesności. Co więcej, jeśli zmiana nie dokona się na pierwszej linii wymiaru sprawiedliwości to nie przyniesie żadnych efektów.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …