Strona główna / Aktualności / Zasady systemu azylowego PE

Zasady systemu azylowego PE

Parlament Europejski osiągnął porozumienie w sprawie reformy tzw. ?systemu dublińskiego?, który określa kryteria odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosku o ochronę międzynarodową w UE, co umożliwia dalsze negocjacje z Radą Unii Europejskiej. ? Przez lata ?system dubliński? powodował niepotrzebne cierpienie zbyt wielu uchodźców oraz osóbposzukujących ochrony międzynarodowej. Głosowanie otworzyło drogę w stronę systemu, który zapewnia godność dla osób poszukujących ochrony, przez priorytetyzowanie więzi rodzinnych oraz wprowadzenie sprawiedliwego systemu podziału odpowiedzialności.
W obecnej formule system dubliński nie działa dla osób poszukujących ochrony, które są zobowiązane do składania swoich wniosków w pierwszym kraju UE, którego granicę przekroczyły. Ta zasada w niesprawiedliwy sposób obciąża kraje zewnętrzne UE. Głosowanie może pomóc w utworzeniu bardziej sprawiedliwego systemu, prawdziwej solidarności, dla wszystkich.
Propozycja Komisji Europejskiej w istocie utrzymywała stare podejście, w którym odpowiedzialność spoczywała na pierwszym kraju UE. Proponowano także obowiązkową tzw. ?procedurę dopuszczalności wniosku?, zasadniczo umożliwiającą weryfikację wniosku bez rozważania indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o ochronę, a w oparciu o koncepcję ?bezpiecznego kraju trzeciego i kraju pierwszego azylu?. Jednak Parlament Europejski odrzucił te propozycje.
Propozycja reformy systemu dublińskiego została przedstawiona przez Komisję Europejską w kwietniu 2016 roku. Po ponad rocznych negocjacjach z różnymi grupami Parlamentu, ALDE, EPP, S&D, Greens/EFA i GUE/NGL, w ostateczności zagłosowano za przyjęciem projektu sprawozdania przedstawionego przez Specjalną Sprawozdawczynię Cecilia Wikstroem, oraz zadecydowano o rozpoczęciu dalszych międzyinstytucjonalnych negocjacji.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …