Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Zaściankowe uczelnie

Zaściankowe uczelnie

Krzysztof Kwiatkowski, prezez NIK: Polskie szkoły wyższe nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.i przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje. K. Kwiatkowski mówił tak na Politechnice Gdańskiej w trakcie konferencji poświęconej konkurencyjnej edukacji. Szef Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w debacie oksfordzkiej, zorganizowanej w ramach konferencji ?Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja?. Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że teza debaty: ?Szkoły wyższe przygotowują studentów do świata, który nie istnieje? – znajduje niestety odzwierciedlenie w wynikach kontroli NIK.
Ostatnie raporty Izby, dotyczące studiów doktoranckich, szkolnictwa zawodowego oraz tzw. kierunków zamawianych, pokazują, że polska edukacja zamiast dostosowywać się do cyfrowej transformacji zmaga się z tak podstawowymi problemami jak poziom i sposób finansowania swojej działalności. Prezes NIK zaznaczył, że wciąż wiele do życzenia pozostawia poziom naszych szkół wyższych. Ma to m.in. związek ze spadkiem liczby studentów oraz systemem finansowania uczelni, w którym wysokość dotacji zależy w znacznej mierze od liczby studiujących. Ponieważ od 2005 roku liczba ta spadła z 1,9 mln do 1,3 mln, część słabszych uczelni zaczęła ratować się przed upadkiem przyjmowaniem na studia osób z niskimi wynikami egzaminów maturalnych. Dostosowanie wymagań programowych do ich możliwości nie podniosło rangi wyższego wykształcenia w naszym kraju. NIK o kształceniu na studiach doktoranckich Tymczasem jedyne dwie polskie uczelnie klasyfikowane w tzw. rankingu szanghajskim (czyli zestawieniu 500 najlepszych szkół wyższych na świecie): Uniwersytety Warszawski i Jagielloński – zajmują miejsca w czwartej i piątej setce. Pozostałe szkoły wyższe pozostają w ogóle poza tą listą. To obniża markę polskich dyplomów na świecie, gdzie cenieni są absolwenci solidnych uczelni. Z pewnością jest to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się polska edukacja. Efektywna współpraca szkół z biznesem Drugim dużym wyzwaniem, o którym wspominał prezes NIK, jest współpraca uczelni z biznesem i przygotowanie absolwentów do wymagań współczesnego, dynamicznego rynku pracy. Od wielu lat w strukturze absolwentów szkół wyższych widoczna jest nadreprezentacja absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Uczelnie (szczególnie niepubliczne) chętnie prowadzą takie kierunki ze względu na niższe koszty kształcenia. Jednak wielu ich absolwentów powiększa szeregi bezrobotnych. Jednocześnie z powodu łatwej dostępności kształcenia ogólnego spadło zainteresowanie kształceniem zawodowym. Doprowadziło to do obniżenia jego rangi, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych oraz negatywnych ocenach ich umiejętności ze strony pracodawców.
NIK O SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
Główną przyczyną tego stanu są nie tylko niezadowalające warunki do nauki zawodu, ale także brak rozpoznawania przez szkoły na czas szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Właśnie dlatego tak ważne jest, by polskie uczelnie pozostawały w stałym kontakcie ze światem biznesu – dla obopólnych korzyści.
REWOLUCJA W NAUCZANIU
Jednocześnie dynamika zmian na rynku pracy jest tak duża, że w momencie konstruowania programów nauczania nie można już mieć pewności, czy będą one adekwatne do tzw. zawodów przyszłości. Możemy jedynie spekulować, jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który za 10 lat rozpocznie życie zawodowe. Dlatego kontakty uczelni z biznesem, choć konieczne, nie rozwiążą wszystkich problemów systemu edukacji. Dziś polskie szkoły potrzebują rewolucji w nauczaniu, o którą zabiegał już Albert Einstein, mówiąc, że istota kształcenia w szkole wyższej nie polega na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.
NIK O KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH
Chodzi o to, by polscy studenci zdobywali nie tylko ścisłą wiedzę zawodową, ale uczyli się przede wszystkim przedsiębiorczości, funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii i pracy w zespole. To ostatnie wymaga rozwinięcia kompetencji interpersonalnych, takich jak kreatywność, komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Zachodni pracodawcy, zatrudniający Polaków, zwracają uwagę, że nie jest to ich mocna strona. Choć system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele mankamentów, to posiada też jedną bardzo mocną stronę: – Skarbem polskich uczelni są ich studenci, obdarzeni olbrzymim potencjałem i entuzjazmem, i to właśnie przede wszystkim ze względu na nich uczelnie muszą szybko zacząć się zmieniać – zaapelował na koniec do uczestników konferencji na Politechnice Gdańskiej prezes Krzysztof Kwiatkowski. Konferencja ?Uczelnia-Idea: Cyfrowa Transformacja? związana jest z cyklem działań realizowanych pod wspólnym szyldem ?Konkurencyjna edukacja?. W ich ramach organizatorzy łączą potencjał intelektualny i organizacyjny środowisk akademickich, biznesowych, administracyjnych, pozarządowych i medialnych w celu wypracowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi edukacji w Polsce.
W debacie obok prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego udział wzięli m.in.: Rektor Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Witold T. Bielecki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dr hab. Julita Wasilczuk, Prezydent Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz, Przewodniczący Rady Programowej OEES prof. Jerzy Hausner, Prezes Zarządu BDO i biegły rewident dr Andre Helin, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o Anna Grosiak, założyciel Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel oraz ekonomista prof. Dariusz Filar.

Sprawdź także

Obronimy Konstytucję RP

Prof. Mirosław Wyrzykowski laureatem Der österreichische Verfassungspreis. A z nim, jak sam mówi, rzesza obrońców …