Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaskarżalność odebrania obrońcy

Zaskarżalność odebrania obrońcy

Na decyzję o odmowie lub odebraniu obrońcy z urzędu będzie przysługiwać zażalenie To zmiana wprowadzona przez Sejm na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. Zgodnie z nowelizacją, oskarżony i pozostałe strony postępowaniabędą mogli wnosić zażalenia na postanowienie sądu cofające wyznaczenie obrońcy z urzędu, a także na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu. Zażalenia na postanowienia sądu będą rozpatrywały inne składy sędziowskie tego samego sądu, a zażalenia na zarządzenia prezesa sądu ? sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Ustawa dostosowuje do wyroku TK także Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W dalszej kolejności nowelizacja ustawę rozpatrzy Senat.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …