Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaskarżanie kosztów pomocy prawnej

Zaskarżanie kosztów pomocy prawnej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyznaje prawnikom świadczącym tzw. pomoc prawną z urzędu prawo odwoływania się od postanowień sądów dotyczących zwrotu jej kosztów. Zgodnie z nowelizacją zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji będą wnoszone do sądu drugiej instancji. Z kolei na postanowienie wydane przez sąd
drugiej instancji przysługiwać będzie zażalenie do innego składu tego sądu. Utrzymana zostaje zasada 7-dniowego terminu na wniesienie odwołania. Ponadto w myśl ustawy nie będzie można odwołać się od postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2012 r. Sejm uchwalił nowelizację 7 lutego 2014 r., a prezydent podpisał ją 26 marca 2014 r. Nowe przepisy wchodzą w w życie 10 kwietnia 2014 roku.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …