Najnowsze informacje

Zastraszanie sędziów trwa

Naszym obywatelskim obowiązkiem jest protestować przeciwko temu, że władza chce zaburzyć podstawowe zasady, tj. trójpodział władzy i niezależność wymiaru sprawiedliwości – mówili przedstawiciele KOS.

– W neo-KRS obraduje klub dyskusyjny ministra sprawiedliwości, jego protegowani. Ludzie, którzy zawdzięczają mu swoje szybkie awanse, kariery, pieniądze – mówił  sędzia Piotr Gąciarek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. I dodał: Dzisiaj neo-KRS będą wraz ze swoim dobrodziejem radzić, co robić, żeby zastraszyć sędziów. 

W poniedziałek na wniosek Zbigniewa Ziobry odbywa się nadzwyczajne posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tematem zdaniem szefa resortu jest „postępujące upolitycznienie sądownictwa i stosowanie przez niektórych sędziów podwójnych standardów”.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Komitetu Obrony Sprawiedliwości mówili o funkcjonowaniu neo-KRS i jego uzależnieniu od władzy wykonawczej. Były także dane o kolejnych represjach wobec polskich sędziów i politycznych naciskach na wymiar sprawiedliwości.

W konferencji Komitetu Obrony Sprawiedliwości biorą udział przedstawiciele:

Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy”

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenia Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych „Forum Współpracy Sędziów”

Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”

Sprawdź także

Rodziny czekały 30 lat

Monique Olivier, 75-latka odsiadująca dożywocie, stanie we wtorek przed sądem w Paryżu. Była żona seryjnego …