Strona główna / Aktualności / Zastrzeżenia ONZ wobec Polski

Zastrzeżenia ONZ wobec Polski

W ramach zakończonego teraz Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa. Demokratyczne państwo prawne Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci. To, co odróżniało tę edycjęod poprzednich to rekomendacje dotyczące ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jednym z tematów, któremu poświęcono najwięcej uwagi w rekomendacjach był trwający kryzys konstytucyjny i niezależność sądownictwa. Polski rząd przyjął te rekomendacje, ale jednocześnie wskazywał, że wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania m.in. Trybunału Konstytucyjnego były wprowadzone przy uwzględnieniu opinii Komisji Weneckiej oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Wolność mediów
Polski rząd przyjął również rekomendacje dotyczące ochrony wolności słowa i informacji w mediach publicznych. Jednocześnie rząd deklarował, że ?nie ma żadnego wpływu na materiały i informacje przekazywane w mediach publicznych?. Podobne stwierdzenia zostały zawarte w raporcie rządu przedstawionym Radzie Praw Człowieka na początku tego roku. Wtedy rząd wskazywał, że ?wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu są jednymi z podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP.
Obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu?. W raporcie nie uwzględniono jednak informacji o liczbie dziennikarzy zwolnionych z publicznych mediów od stycznia 2016 r., ani nie doprecyzowano kształtu planowanych reform.
Dyskryminacja
Jednym z kluczowych wątków przewijających się w rekomendacjach dla Polski była kwestia zwalczania dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Rząd nie przyjął rekomendacji zalecających ponowne utworzenie Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, twierdząc, że kompetencje rady zostały przejęte przez inne organy administracji. Z kolei jednak jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw z nienawiści, rząd przyjął rekomendacje zalecające rozszerzenie karalności katalogu przestępstw nienawiści, również na te które motywowane są homofobią i transfobią. Rząd przyjął również rekomendacje dotyczące kontynuowania polityk w zakresie praw osób z niepełnosprawnością oraz wdrożenia wyroków ETPC dotyczących dostępu do abrocji.
Wystąpienie HFPC
W trakcie dzisiejszej sesji HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym zwracała uwagę na wciąż trwający kryzys konstytucyjny, zagrożenia dla niezależności mediów oraz kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. ?Wyrażamy nadzieję, że przyjęte rekomendacje zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone przez polski rząd. Jednocześnie jednak wyrażamy zaniepokojenie w związku z trwającym od ponad półtora roku kryzysem praworządności w Polsce? ? czytamy w stanowisku HFPC. Stanowisko HFPC (w języku angielskim) dostępne jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …