Strona główna / Listy / Zatroskanie Węgrami

Zatroskanie Węgrami

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża zaniepokojenie w związku z wprowadzonymi zmianami Konstytucji Węgier, które mogą prowadzić do osłabienia pozycji władzy sądowniczej, tym samym zagrażając prawom i wolnościom obywateli.Przejawem takich rozwiązań jest ograniczenie uprawnień węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego, w tym poprzez pozbawienie jednostek prawa wnoszenia skargi konstytucyjnej, która często stanowi jedyny środek ochrony przed władzą państwa. Wprowadzone obniżenie wieku emerytalnego sędziów zmusi około 300 z nich do niemal jednoczesnego odejścia z zawodu, co może zachwiać funkcjonowaniem węgierskiego wymiaru sprawiedliwości. Wzmocnienie wpływu władzy wykonawczej na funkcjonowanie Rady Sądownictwa, organu uczestniczącego m.in. w procesie powoływania sędziów, może stanowić zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej. Wątpliwości budzi skrócenie kadencji dotychczasowego prezesa Sądu Najwyższego Andrasa Baki, które nastąpiło w związku z zastąpieniem Sądu Najwyższego przez nowy organ – Curię. Zmiany organizacyjne wydają się być najłatwiejszym sposobem usuwania niepokornych sędziów, a działania takie przypominają praktyki z czasów komunistycznych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? podkreśla, że niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony. Jest ona warunkiem koniecznym funkcjonowania rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że Węgry o tym nie zapomną.

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …