Strona główna / Aktualności / Zatrzymany ma prawo do adwokata

Zatrzymany ma prawo do adwokata

Naczelna Rada Adwokacka apeluje o opracowanie i wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują osobom zatrzymanym możliwość kontaktu z adwokatem, szczególnie z adwokatem z urzędu. Mówi o tym uchwała nr 21/2017, przyjęta na plenarnym posiedzeniu NRA, 30 czerwca br. Motywem przyjęcia uchwały były wydarzenia z 10 czerwca br., podczas obchodów
miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. NRA zaniepokoiły informacje, że tego dnia Policja utrudniała osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję możliwość skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony. W uchwale NRA przypomina, iż podstawowym elementem konstytucyjnego prawa do obrony jest zapewnienie kontaktu z adwokatem, w każdej sytuacji, w której obywatel zamierza skorzystać z prawa do obrony. Uprawnienie to ma szczególne znaczenie w razie zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. Utrudnianie, a zwłaszcza niedopuszczanie przez funkcjonariuszy Policji adwokatów do osób zatrzymanych, narusza podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa. (Treść uchwały nr 21/2017 na stronie NRA)

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …