Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zawłaszczanie pamięci Niemena

Zawłaszczanie pamięci Niemena

Wdowa po Czesławie Niemenie wytoczyła jego fanom proces.

Krzysztof Wodniczak prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Muzycznego ?Brzmienia? sam uwikłany w proces z wdową po wybitnym piosenkarzu – o to, kto ma prawa autorskie do utworu ?Musica Magica?- śledzi wszystkie poczynania swojej przeciwniczki procesowej. Pisaliśmy już o korzystnym wyroku sądu, który uznał, że Towarzystwo Muzyczne w Supraślu może używać w swojej nazwie pseudonimu artystycznego wybitnego piosenkarza, a mamy kolejny pozew przeciwko fanom Niemena w Świebodzinie.
Oto treść pozwu: W imieniu mojej Mocodawczyni/ Małgorzaty Niemen- Wydrzyckiej/ wzywam Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena do; 1. zmiany nazwy Stowarzyszenia przez usunięcie z nazwy imienia i nazwiska,, Czesława Niemena” 2.zmiany celów działalności Stowarzyszenia Pamieci Czesława Niemena i usunięcie celu działalności Stowarzyszenia w postaci,, ochrony dorobku, imienia i przesłania Czesława Niemena jako artysty i człowieka” 3. zaprzestania promocji i reklamy działalności Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena z wykorzystaniem sławy i reputacji artysty Czesława Niemena. 4. zapłaty kwoty 20.000, zł na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 3 imienia Czesława Niemena w Świebodzinie, ul Łużycka 33.
Informuję, iż Pani Małgorzata Niemen- Wydrzycka nie akceptuje istnienia oraz działalności Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena, które narusza jej dobra osobiste i bezprawnie wkracza w sferę związaną z pamięcią o najbliższej osobie. Pani Małgorzata Niemen- Wydrzycka nie wyraża zgody na korzystanie ze sławy raz reputacji Czesława Niemena poprzez zakładanie stowarzyszenia i oznaczanie go imieniem i nazwiskiem ,, Czesław Niemen.
Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena m.in w celu promocji swojej działalności i pozyskiwania środków finansowych. Jest to bardzo negatywnie oceniane przez moją Mocodawczynie, zwłaszcza w świetle $ 27 Statutu Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena zgodnie z którym Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. Moja Mocodawczyni uważa, iż nazwisko (imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go oraz wykorzystywanie tego nazwiska w celach popularyzacji innego podmiotu jest niezgodne z prawem. Używanie nazwiska osoby publicznej, które w sposób niebudzący wątpliwości identyfikuje tę osobę i wykorzystuje jej renomę, stanowiąc rozpoznawalną dla wszystkich odbiorców osobistą rekomendację jest niedopuszczalne. Wskazuje to na instrumentalne traktowanie sławy oraz reputacji Czesława Niemena, co jednocześnie stanowi samowolną ingerencję w sferę przeżyć wewnetrznych Małgorzaty Niemen- Wydrzyckiej i wywołuje jej poczucie krzywdy. Pani Małgorzata Niemen- Wydrzycka ma prawo do wyłącznego kształtowania, a przede wszystkim ochrony wizerunku publicznego i renomy Czesława Niemena. Dbanie o wizerunek publiczny Czesława Niemena nie jest prawem, na które może w sposób dowolny powoływać się Stowarzyszenie. Jest to bowiem element dobra osobistego w postaci prawa d kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej. Niedopuszczalne jest w szczególności uzurpowanie sobie przez Stowarzyszenie prawa do ochrony nie tylko dorobku, ale i przesłania Czesława Niemena jako artysty i człowieka, co w sposób jednoznaczny wskazuje na zamiar ingerencji Stowarzyszenia w sferę prywatności Czesława Niemena. Dowodem na powyższe jest chciażby wydanie przez Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena publikacji pt.,, Czesław Niemen w Świebodzinie” Reasumując, żądania Pani Małgorzaty Wydrzyckiej- Niemen są w całości uzasadnione.
W przypadki nie wykonania niniejszego wezwania w terminie 14 dni o daty jego doręczenia informuję, iż sprawa zostanie skierowana do postępowania sądowego. Pismo podpisał raca prawny Mirosław Bieńkowski.
Przypomnijmy, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenie „Niemen” z Supraśla może używać w swojej nazwie zwrotu „Niemen”. Białostocki trybunał oddalił apelację wdowy oraz córki artysty, które chciały zakazać używania pseudonimu artysty. Wdowa po artyście Małgorzata Niemen wraz z dziećmi jest właścicielką praw autorskich do spuścizny po Czesławie Niemenie-Wydrzyckim. Kiedy ktoś chce nazwać szkołę imieniem jej męża ona jest proszona o opinię. Gdy organizowano w Słupsku Festiwal Młodych Talentów „Niemen Non Stop” – ją właśnie poproszono o aprobatę nazwy. Dlatego Małgorzata Niemen oburzyła się, kiedy się dowiedziała przed rokiem, że w Supraślu powstało Stowarzyszenie im. Czesława Wydrzyckiego-Niemena. Miało się zajmować propagowaniem twórczości artysty i ocalić jego rodzinny dom w Wasiliszkach na Białorusi. Pod szyldem stowarzyszenia wydano nawet album o twórcy. Wdowa napisała pismo do białostockiego sądu, w którym nie zgadzała się na rejestrację podmiotu o takiej nazwie, bo nikt ze stowarzyszenia z nią – jako spadkobierczynią po Czesławie Niemenie – nie rozmawiał. Co więcej jej mąż nazywał się Czesław Niemen-Wydrzycki. Sąd przyznał jej rację. Tyle, że stowarzyszenie momentalnie zmieniło nazwę na „Niemen” – od rzeki, jak tłumaczyli jego członkowie. W statucie członkowie określili ogólnie, że chcą dbać o pamięć i twórczość artystów ze Wschodu. Małgorzata Niemen postanowiła dalej bronić swoich praw. Zaskarżyła do sądu fakt zarejestrowania takiego stowarzyszenia.
Białostocki sąd oddalił jej apelację. Sędzia Jarosław Kamiński w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że w tej sprawie nie chodzi o naruszenie dóbr osobistych, lecz o to, w jaki sposób przebiegło postępowanie rejestrowe stowarzyszenia. A tu wszystkie dokumenty są w porządku. Stowarzyszenie może nosić nazwę „Niemen”. Co więcej, sporny zwrot – jak uznał sąd – jest przede wszystkim nazwą rzeki. – Samo posłużenie się zwrotem „Niemen” w nazwie stowarzyszenia jeszcze nie narusza prawa – mówił sędzia Kamiński. Małgorzata Niemen może chronić swoje prawa jedynie w kolejnych procesach cywilnych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …