Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowy egzamin notariuszy

Zawodowy egzamin notariuszy

Od 7 do 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Według aktualnych danych do egzaminu notarialnego w 2011 r. przystąpi łącznie 411 osób, w tym:349 osób, które odbyły aplikację notarialną, oraz 62 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów ustawowych. Mogą korzystać z laptopów. Zgodnie ze złożoną przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego deklaracją, w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego będą mogły być sporządzane (według wyboru każdego zdającego) także przy użyciu osobistego sprzętu komputerowego.
– Ministerstwo Sprawiedliwości z najwyższą starannością zrealizowało obowiązki, które wiążą się z organizacją tegorocznego egzaminu. Zważywszy na nowatorski charakter tegorocznego egzaminu ? po raz pierwszy przy użyciu sprzętu komputerowego ? m.in. zorganizowano spotkanie z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzono szkolenie dla osób wsparcia technicznego (informatyków) ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
? Umożliwienie zdawania egzaminu przy wykorzystaniu własnego komputera jest spełnieniem oczekiwań aplikantów i innych przedstawicieli samorządów prawniczych ? dodaje.
Według aktualnych danych, zdecydowana większość osób przystępujących do egzaminu (dokładnie 382 osoby) zdecydowała się na jego zdawanie przy użyciu komputera. 29 osób wybrało formę odręczną. Egzamin notarialny przeprowadzi 6 komisji egzaminacyjnych, które mają siedziby w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie, z uwagi na dużą liczbę osób przystępujących do egzaminu, powołano dwie komisje egzaminacyjne. W celu umożliwienia zdającym wykorzystania własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało aplikację egzaminacyjną, która na specjalnych nośnikach (pendrive) zostanie przekazana osobom przystępującym do egzaminu.
Aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w edytor tekstu, a jej zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów pamięci komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. 25 marca 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowana została wersja testowa aplikacji egzaminacyjnej. Równocześnie z publikacją wersji testowej aplikacji uruchomiony został specjalny adres e-mail, na który osoby zainteresowane aplikacją mogły przesyłać zauważone błędy i uwagi. Dzięki przesłanym informacjom, zespół techniczny Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji, mógł poprawić zauważone błędy i dodać wiele nowych funkcji. Ostatecznie, działania te pozwoliły na przygotowanie aplikacji zgodnej z życzeniami aplikantów i spełniającej wymagania ustawowe.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …