Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Zbadamy zamach w Berlinie

20 grudnia 2016 roku Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie wszczął śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w celu zaboru ciężarówki wraz z naczepą i posłużenia się nią jako narzędziem do ataku na grupę ludności zgromadzoną na jarmarku świątecznym w Berlinie.
Do przestępstwa tego doszło wczoraj (19 grudnia 2016 roku) w Berlinie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Postępowanie to prowadzone jest o czyn z art. 148 par. 2 pkt 2 i 3 kodeksu karnego w zbiegu z art. 280 par. 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 126c par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego i art. 110 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Polskie śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu. Zgodnie z art. 110 par. 1 kodeksu karnego ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany m.in. przeciwko interesom Polski i obywatela polskiego. Tak jest w tej sprawie. Z zebranych dotychczas materiałów w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wynika, że wczoraj w Berlinie na terenie Republiki Federalnej Niemiec doszło do zabójstwa obywatela polskiego. Sprawca dokonał również kradzieży ciężarówki wraz z naczepą, które należały do polskiego przedsiębiorcy. Czyny te stanowiły przygotowanie do popełnienia przestępstwa zbrodni przeciwko ludzkości (art. 118a par. 1 pkt 1 i 2 kodeksu karnego), wobec grupy ludności zgromadzonej na jarmarku świątecznym w Berlinie. Do zamachu terrorystycznego ostatecznie doszło w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Stan wyjątkowy i obrońca

Stan wyjątkowy nie ogranicza prawa do obrony – stanowisko Prezesa NRA i Dziekan ORA w …