Najnowsze informacje

Zdał tylko co trzeci

1320 osób przystąpiło w sobotę 24 sierpnia do pierwszego etapu egzaminu na aplikację ogólną, organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Drugi etap konkursu odbędzie się 14 sierpnia w Krakowie. Do udziału w nim zakwalifikowało się 589 osób. W sumie do konkursu na aplikację ogólną zgłosiło się w tym roku 1391 osób, dopuszczonych zostało ? 1342. Udział w konkursie wzięło natomiast 1320 spośród zakwalifikowanych. 589 osób 14 sierpnia przystąpi do drugiego etapu konkursu. Miejsc na aplikacji jest 300.
Tegoroczny egzamin różni się nieco od egzaminu przeprowadzanego w ubiegłym roku: – Część testowa (I etap) trwał krócej ? 180 minut; – Limit punktów wymagany do udziału w II etapie (praca pisemna) wynosił 100 punktów (w ubiegłym roku -110).
Aplikacja ogólna obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole, realizowane w blokach przedmiotowo-tematycznych oraz praktyki w sądach, prokuraturze i innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów obejmujących przeprowadzanie czynności procesowych, opracowywanie decyzji procesowych itp. Tym samym, szkolenie nakierowane jest przede wszystkim na praktyczne przygotowanie do pracy w sądach i prokuraturze. Zajęcia dotyczące poszczególnych bloków przedmiotowo-tematycznych kończą się sprawdzianem zdobytej wiedzy. Ujmowane w systemie punktowym wyniki uzyskane w trakcie aplikacji ogólnej ze sprawdzianów oraz praktyk decydują o miejscu aplikanta na liście klasyfikacyjnej, sporządzanej po zakończeniu aplikacji i ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
W zależności od miejsca zajętego na wspomnianej liście, absolwenci aplikacji ogólnej mogą kontynuować szkolenie na specjalistycznej aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej, aż do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych aplikacjach. Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy. Aplikacja sędziowska – 54 miesiące a prokuratorska – 30 miesięcy.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …