Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zespół do spraw Ofiar Przestępstw

Zespół do spraw Ofiar Przestępstw

Prokurator Generalny ? Andrzej Seremet powołał Zespół Doradców do spraw Ofiar Przestępstw.

W skład Zespołu wchodzi siedem osób, w tym sześciu przedstawicieli nauki specjalizujących się w problematyce ofiar przestępstw oraz prokurator powołany przez Prokuratora Generalnego jako jego przedstawiciel. W skład Rady pierwszej kadencji wchodzą: prof. dr hab. Ewa Bieńkowska ? kierownik Katedry Prawa Karnego w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach; prof. dr hab. Tadeusz Cielecki – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownik Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prof. dr hab. Cezary Kulesza ? kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku; prof. dr hab. Monika Płatek – kierownik Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; dr Wojciech Zalewski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego; prof. dr hab. Eleonora Zielińska – kierownik Katedry Prawa Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prokurator Lidia Mazowiecka ? jako przedstawiciel Prokuratora Generalnego.
Zgodnie z decyzja Prokuratora Generalnego do zadań Zespołu należy: 1. analiza obowiązujących regulacji prawnych kształtujących sytuację ofiar przestępstw, 2. przygotowywanie propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych służących lepszej ochronie interesów ofiar przestępstw, 3. opiniowanie i konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ofiar przestępstw, 4. przygotowanie projektu programu szkolenia prokuratorów na temat wiktymologii i międzynarodowych standardów postępowania z ofiarami przestępstw, 5. przygotowanie projektów standardów postępowania prokuratorów z ofiarami przestępstw.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …