Strona główna / Aktualności / Świadkowie „Pegasusa”

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W skład zespołu weszło 3 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji, posiadających duże doświadczenie w pracy z materiałami o charakterze niejawnym.

W dniu 18 marca 2024 r. kierownik zespołu wszczął śledztwo (sygn. 1001-105.Ds.22.2024) w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w okresie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w Warszawie i innych miejscach na terenie kraju, podczas stosowania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania „PEGASUS”, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego osób objętych czynnościami z wykorzystaniem w/w oprogramowania, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS”, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto badane są także okoliczności dotyczące m.in. jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym.  W tym celu gromadzona jest m.in. dokumentacja.

Dodatkowo prokuratorzy pozyskują z poszczególnych służb, w tym z Policji, ABW i CBA, wszelkie informacje i dane dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS” w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tak uzyskiwane dane poddawane są systematycznej analizie.

Nadto z poszczególnych Prokuratur z terenu całego kraju przejmowane są do dalszego prowadzenia postępowania będące w toku, a także już zakończone, pozostające w łączności przedmiotowej ze śledztwem.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i zbadania wszystkich okoliczności prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania „PEGASUS” w toku postępowania przesłuchiwani będą również świadkowie.

W pierwszej kolejności przesłuchane zostaną m.in. osoby, które złożyły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania wobec nich czynności operacyjno-rozpoznawczych przy użyciu oprogramowania „PEGASUS”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prokuratora Generalnego, prokuratorzy z zespołu śledczego wystawili dla pierwszych 31 osób wezwania do stawiennictwa w prokuraturze. Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze świadków.

Z uwagi na dobro tych osób nie ujawniamy ich danych.

prok. Przemysław Nowak
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Krajowej

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …