Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zgwałcona nastolatka i Strasburg

Zgwałcona nastolatka i Strasburg

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Polskę za trzykrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziowie uznali, że Polska „naruszyła zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania”, nie uwzględniła też prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do wolności i bezpieczeństwa. RP zapłaci 45.000 euro.
Chodzi głośną sprawę 14-letniej Agaty z Lublina, której szpitale odmówiły wykonania zabiegu przerwania ciąży. Wykonanie zabiegu odmówiły dwa szpitale w Lublinie i Warszawie. W sprawę zaangażował się kościół i aktywiści ruchu Pro Life. Dziewczynę osadzono w pogotowiu opiekuńczym po sygnałach, że rodzina nakłania ją do aborcji. Ostatecznie kobiety odwołały się do Rzecznika Praw Pacjenta, który spowodował, że Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło z urzędu szpital w Gdańsku.
Dziewczyna i jej matka podkreśliły, że przez dłuższy czas nie mogły znaleźć szpitala, który zgodzi się na wykonanie zabiegu, mimo iż posiadały zaświadczenie z lubelskiej prokuratury o legalności aborcji. Ojcem nienarodzonego dziecka był niespełna 15-letni chłopiec. Skarb Państwa musi teraz do wypłacić dziewczynie 30 000 euro, jej matce 15.000 euro zadośćuczynienia oraz 16 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …