Finansowanie pomostowe

Ziobro atakuje Konwencję UE

Ziobro chce podważyć Europejską konwencję praw człowieka. Wzywa na pomoc TK Przyłębskiej

Zbigniewowi Ziobrze bardzo nie spodobał się wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczący sędziów-dublerów. Zamierza go unieważnić przy pomocy TK Julii Przyłębskiej
Nie mamy reklam. Nie pobieramy opłat za teksty. Utrzymujemy się z dobrowolnych darowizn Czytelników WESPRZYJ OKO>>

Wniosek Zbigniewa Ziobry wpłynął do TK w środę 28 lipca 2021. Prokurator Generalny domaga się w nim, by Trybunał Julii Przyłębskiej uznał za niezgodne z konstytucją pierwsze zdanie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Chodzi o to, by wykazać, że polski TK nie łapie się na gwarancje opisane w tym artykule.

A tym samym Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie może badać legalności procesu powołania zasiadających w TK sędziów, by sprawdzić, czy jest on organem „niezawisłym i bezstronnym” oraz „ustanowionym ustawą”. ETPCz to ponadnarodowy organ sądowy Rady Europy, który pilnuje, by państwa-sygnatariusze Konwencji nie łamały jej przepisów. Polska ratyfikowała Konwencję w 1992 roku.

Jak pisaliśmy w OKO.press 7 maja ETPCz wydał przełomowy dla Polski wyrok: orzekł, że składy TK, w których zasiadają osoby, które zajęły miejsca już obsadzone, czyli tak zwani „dublerzy”, nie spełniają wymogów Konwencji. Wydawanie decyzji przez taki skład zdaniem ETPCz narusza prawo skarżących do sprawiedliwego procesu. Sprawa znana jest jako Xero Flor przeciwko Polsce.

Wyrok zobowiązuje polski rząd do wyeliminowania przyczyny naruszenia Konwencji. Czyli odsunięcia sędziów-dublerów od orzekania, przynajmniej w sprawach dotyczących skarg konstytucyjnych.
TK w składzie z „dublerami” nie jest sądem. Dlaczego ten wyrok ETPCz jest przełomowy

Źródło i więcej OKO.press.pl

Sprawdź także

ETPC: Kreml zabił dysydenta

Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo w 2006 roku Aleksandra Litwinienki – orzekł Europejski Trybunał Praw …