Strona główna / Listy / Zjazd „Iustitii”

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

„Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża radość i satysfakcję, że przetrwaliśmy czas próby. Sędziowie pokazali, że silna, niezależna  władza sądownicza jest kluczowa dla demokracji. Walka o praworządność to proces, który nigdy się nie kończy.
Aktualne pozostają cele wyrażone w naszym statucie oraz uchwałach Zebrań Delegatów w poprzednich latach” – głosi przyjęta 6 kwietnia na XXX zebraniu delegatów Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Delegaci przyznali prof. Markowi Safjanowi tytuł honorowego członka Iustitii. „Od dawna czułem się członkiem Iustitii” – powiedział Marek Safjan. Tytuł ten przyznawany jest osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

Odrzucono projekt uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków – neosędziów.

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …