Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji

Niektóre przepisy ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczące pozbawienia KRRiT kompetencji koniecznych do realizacji przez ten organ funkcji ?stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji?, są niezgodne z konstytucją ? stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Przepisy tzw. małej ustawy
medialnej są częściowo niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o przepisy wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia. Zgodnie z Konstytucją w przepisach zachowana musi być rola KRRiT. Ustawodawca ma bowiem swobodę w zakresie organizacji mediów publicznych, ale granicę tej swobody wyznacza Konstytucja, w tym fakt istnienia organu konstytucyjnego jakim jest KRRiT. A Rada, jako organ stojący na straży wolności słowa, musi mieć instrumentarium, by efektywnie swoje działania wykonywać. Zdaniem Trybunału, niektóre przepisy zawarte w ustawy „wydrążyły” KRRiT z przypisanych jej kompetencji. Jest to sprawa i problem niezwykle ważny z punktu widzenia demokracji, wolności słowa Przewodniczącym składu orzekającego był prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Marek Zubik. Uzasadnienie wyroku na stronie TK

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …