Strona główna / Aktualności / Zmiany w opiece zdrowotnej

Zmiany w opiece zdrowotnej

Nowe przepisy rozszerzają możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) przez lekarzy ze specjalizacją I stopnia z medycyny ogólnej, jak również ze specjalizacją I lub II stopnia albo tytułem specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. W ciągu 3 lat od rozpoczęcia udzielania świadczeń w POZ lekarze ci będąmusieli ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Ponadto nowelizacja wprowadza wybór świadczeniodawcy w zakresie POZ, aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby. W praktyce pacjent będzie nadal wybierał lekarza, pielęgniarkę i położną, ale będzie to jednocześnie wybór świadczeniodawcy, u którego taka osoba pracuje. W roku kalendarzowym będzie można 3 razy, a nie 2 jak dotąd, bezpłatnie zmienić wybór. Kolejne zmiany będą bezpłatne tylko, jeśli pacjent zmieni miejsce zamieszkania lub dotychczasowy świadczeniodawca, lekarz, pielęgniarka lub położna przestaną udzielać świadczeń. Nowelizacja ma też ułatwić dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do 1. roku życia w przypadku stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych.
W takich sytuacjach dziecko będzie kierowane od razu do lekarza specjalisty, bez wystawiania przez lekarza POZ skierowania do poradni specjalistycznej.
Sejm uchwalił ustawę 21 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 30 kwietnia 2014 r. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 15 czerwca 2014 r., z wyjątkiem przepisu nakładającego na Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obowiązek przygotowania programu kursu w ciągu 12 miesięcy. Wszedł on w życie 15 maja 2014 r.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …