Strona główna / Aktualności / Zmiany w procedurze

Zmiany w procedurze

Reguły cywilne w sprawach gospodarczych i eksmisje bez mieszkań socjalnych to zmiany w kpc.- Chcielibyśmy, aby jesienią parlament uchwalił nowelę kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą m.in. likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Cały projekt obejmuje blisko 200 zmian.
Natomiast prof. Tadeusz Ereciński, nowy przewodniczący działającej przy resorcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego uważa, że w dalszej perspektywie konieczne jest opracowanie nowego kodeksu postępowania cywilnego.
Nowelizacja, nad którą prace w resorcie sprawiedliwości są prowadzone od 2008 r., przewiduje poddanie spraw gospodarczych, prowadzonych między przedsiębiorcami, tym samym regułom procesowym, które obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych. „Obecnie nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospodarczych; sprawy takie nie różnią się rodzajem występujących w nich żądań od ?zwykłych? spraw cywilnych w sposób, który uzasadniałby istnienie takiego odrębnego postępowania” – wskazał resort sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu. Autorzy projektu zaznaczyli, że odrębne postępowanie dotyczące spraw gospodarczych zostało wprowadzone w 1989 r. – wtedy jednak regulacje Kpc „były jeszcze obarczone elementami #socjalistycznego# procesu cywilnego, które w żaden sposób nie dawały się pogodzić z założeniami rozpoznawania spraw między przedsiębiorcami”. Resort sprawiedliwości podkreśla jednak, iż mimo likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych zachowane zostaną sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. „Na obecnym etapie celowe jest wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw” – uzasadniono w projekcie. Kwiatkowski zaznaczył, że chciałby, aby nowelizacja Kpc została wiosną przyjęta na posiedzeniu rządu. Wówczas, jak dodał, parlament mógłby ją uchwalić do września. Według założeń zmiany miałyby zacząć obowiązywać pół roku po ich ogłoszeniu. „Projekt nowelizacji ma uczytelnić, szczególnie z punktu widzenia stron, procedury w postępowaniu cywilnym” – powiedział dziennikarzom Kwiatkowski.
Minister poinformował też, żeprojektem zajmie się Komitet do Spraw Europejskich. Na temat tych zmian Kwiatkowski będzie także rozmawiał z przedstawicielami klubów PO i PSL.
Inną z propozycji projektu jest wprowadzenie możliwości eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu stosowania przemocy w rodzinie, bez konieczności przyznawania im mieszkania socjalnego. Osoby takie mogłyby być eksmitowane do noclegowni lub schroniska. Ponadto zmiany zawarte w projekcie nowelizacji kpc dotyczą m.in. modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych. Resort proponuje podwyższenie górnej granicy grzywien nakładanych przez komorników za utrudnianie ich czynności; w przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych wprowadza możliwość nakazania dłużnikowi przez sąd zapłaty określonej sumy na rzecz wierzyciela z tytułu zwłoki w wykonywaniu czynności.
Kolejne z zapisów nowelizacji dotyczą m.in.: kwestii wnoszenia apelacji, rozszerzenia kompetencji referendarzy sądowych oraz udziału w postępowaniach organizacji pozarządowych.
O konieczności zmian dotyczących postępowania cywilnego mówił także prezes Izby Cywilnej SN prof. Tadeusz Ereciński – nowy przewodniczący działającej przy resorcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jak wskazał, w dalszej perspektywie konieczne jest opracowanie nowego Kodeksu postępowania cywilnego. „Nowy kodeks powinien wyważyć obowiązki nakładane na strony i sąd, a także sprawić, żeby przepisy nie dawały podstaw do nadmiernego formalizowania” – zaznaczył. Dodał, że nowy kodeks powinien odnosić się także do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w procedurze cywilnej. Kwiatkowski zapewnił natomiast, iż w związku z planowanymi zmianami nie zapadnie żadna decyzja o likwidacji jakiegokolwiek sądu. Możliwe jest natomiast zlikwidowanie wydziałów np. pracy w sądach rejonowych, w których obsada jest mniejsza niż jeden etat sędziowski. Ostateczne decyzje w tej sprawie, jak zaznacza resort, zapadną jednak po konsultacjach, nie wcześniej niż w kwietniu.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …