Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zmiany w Strasburskim Trybunale

Zmiany w Strasburskim Trybunale

Przedstawiciele Stałej Delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu dyskutowali 10 listopada br. w Brukseli nad zmianami, wynikającymi z reformy Trybunału, które mają przyśpieszyć rozpoznawanie skarg. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Metelska. Uczestnicy posiedzenia
dzielili się doświadczeniami, związanymi ze stosowaniem nowego przepisu Artykułu 47 Regulaminu Trybunału, wprowadzającego zaostrzone wymogi formalne dotyczące wnoszenia skarg. Nowe reguły obowiązują od stycznia tego roku. W związku ze zmianami wprowadzony został również nowy formularz skargi. W czasie spotkania podkreślano konieczność prowadzenia szkoleń dla prawników z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dyskutowano również na temat przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Omówiono także sprawę Gross przeciwko Szwajcarii (wyrok Wielkiej Izby z 30 września 2014r., skarga nr 67810/10), dotyczącą m. In. roli pełnomocnika w postępowaniu przed Trybunałem. W wyroku Trybunał stwierdził, iż skarżąca ? umyślnie unikając przekazania swojemu pełnomocnikowi informacji o kluczowym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy ? nadużyła prawa do skargi w rozumieniu art. 35 ust. 3 lit a Konwencji. Adw. Justyna Metelska jest wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stałym przedstawicielem Adwokatury Polskiej przy CCBE w Komisjach Praw Człowieka oraz w Stałej Delegacji przy Trybunale w Strasburgu.
Nowe wytyczne składania skarg do ETPCz
System do przesyłania drogą elektroniczną skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie testowany z początkiem 2015 roku. Nowe wytyczne, dotyczące praktyki (Practice Direction) w odniesieniu do składania skarg w drodze elektronicznej, a także zmienioną wersję wytycznych, dotyczących praktyki w odniesieniu do pism procesowych, wydał prezes Trybunału 29 września br. Nowe wytyczne mają na celu umożliwienie skarżącym, a także ich przedstawicielom, składanie pism procesowych w drodze elektronicznej w trakcie postępowania toczącego się po zakomunikowaniu skargi. System komunikacji elektronicznej, który to umożliwi, będzie testowany na początku 2015 r. Po fazie testowej załączone wytyczne wejdą w życie. Nowe wytyczne, a także nowa wersja dotychczasowych wytycznych są dostępne na stronie ETPCz.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …