Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Od marca br. trwają prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Były one przedmiotem dyskusji publicznej w kontekście tzw ?umów śmieciowych?. Proponowana nowelizacja będzie miała istotny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy. Projekt dotyczy rozszerzenia kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych, jak i wprowadzenia zasady kumulacji tytułów do ubezpieczeń społecznych. W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowelizacja zmierza do rozszerzenia określonego w nim kręgu podmiotów, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych albowiem w związku z rozwojem rynku kapitałowego stale rośnie grupa osób, które czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze osobistym, polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji. Nadto, zgodnie z uzasadnieniem, uwzględniając zarówno interes ubezpieczonego, jak i płatnika składek oraz aktualną sytuację gospodarczą, projektodawca uznał za celowe zrównanie wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to wprowadzenie zasady kumulowania tytułów do ubezpieczeń do składek jak z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Opracowała adw. Joanna Jasiewicz. Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …