Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Znaczenie dyplomacji w XXI wieku

Znaczenie dyplomacji w XXI wieku

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji ?Inter Gentes? serdecznie zaprasza na drugą edycję ogólnopolskiej studencko- doktoranckiej konferencji naukowej ?Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku?. XXI wiek jest wiekiem naznaczony wieloma światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami. Oprócz jawnych antagonizmów wspólnota międzynarodowa cierpi także z powodu licznych napięć, nieporozumień i niezgodności poglądów. Wśród tych wszystkich zjawisk szczególną rolę odgrywa dyplomacja, jako jeden z głównych instrumentów przeciwdziałania eskalacji istniejących konfliktów, a także zapobiegania powstawaniu nowych. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu. Konferencja odbędzie się 29 września w godzinach od 10:00 do 18:00 w sali gamma na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Możliwość udziału czynnego i biernego. Koszt udziału CZYNNEGO to 100zł. Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. (Chęć otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie biernym należy zgłosić wcześniej). Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/QBQNn4hAkYBDAp163 Zgłoszenia do udziału czynnego wraz z abstraktami przyjmujemy do15 sierpnia. WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU: Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów. * Do tekstu należy dołączyć bibliografię * Organiztor zastrzega sobie prawo do selekcji abstraktów. ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGóW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ. Certyfikaty za uczestnictwo zostaną rozdane po konferencji. Jeżeli ktoś nie może zostać do końca prosimy o wcześniejsze zawiadomienie. W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła na Facebooku.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …