Strona główna / Aktualności / Znamy wizję nowego Sądu Apelacyjnego

Znamy wizję nowego Sądu Apelacyjnego

Wiemy już jak będzie wygladać nowy Sad Apelacyjny w Poznaniu. W przeddzień Wigilii rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno ? architektonicznej budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. Solnej i Kościuszki. Zwycięzcą konkursu zostało Przedsiębiorstwo ARI Sp z o.o. z Poznania.Sąd Konkursowy docenił w tej koncepcji:Sąd Konkursowy docenił w tej koncepcji: Wysoką jakość rozwiązań bryłowych i czytelność ich układu. Umiejętne nawiązanie do kontekstu urbanistycznego i historycznego. Elegancką strefę wejściową powiązaną z patio wewnętrznym. W zakresie rozwiązań funkcjonalnych Sąd docenił: bardzo dobre rozwiązanie sal rozpraw na parterze i piętrze; właściwe wystrefowanie układu pomieszczeń w zależności od przeznaczonych im funkcji; prawidłowe usytuowanie sal konferencyjnych z możliwością wydzielenia foye; prawidłowe rozmieszczenie miejsc parkingowych; możliwości bezkolizyjnej rozbudowy budynku w kierunku południowym.
Przyznane zostały 2 wyróżnienia honorowe I stopnia Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne Radom. ASW Architekci s.c., Poznań, w składzie – Michał Akiersztajn – Martyna Antczak-Galant – Michał Karykowski – Anna Matyla-Włodarczyk – Dariusz Stankiewicz – Anna Waligórska-Dzik – Jarosław Wroński Przyznanych zostało 6 wyróżnień honorowych Pracownia Architektoniczna Czora i Czora, Katowice, Projekt Praga Sp. z o.o., Warszawa, ?Perspektywa? Projektowanie Architektonistyczo-Urbanistyczne, Gdynia, Warsztat Architektury, Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski, Sopot, Jacek Sieniawski ? Architekt, Gdańsk, Pracownia Architektoniczna 1997, Poznań: – Aleksandra Kornecka – Katarzyna Weiss – Krzysztof Frąckowiak – Michał Wicherek – Rafał Hodyra – Marta Kalinowska-Mikołajczuk – Magda Lelonkiewicz – Piotr Machowiak Oceny prac konkursowych i wyboru najlepszej pracy dokonał Sąd konkursowy pod . przewodnictwem prof. dr. hab. inż. arch. Mariana Fikusa ? Sędziego SARP.
Organizatorem konkursu był Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Konkurs został zorganizowany w celu wybrania spośród złożonych prac konkursowych najwyżej ocenionej przez Sąd konkursowy pracy, której autor/zespół autorski otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne: Budowa budynku Sądu Apelacyjnego. Planowany czas inwestycji wynosi 36 miesięcy. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie złożyło 56 podmiotów. Do dnia 10 grudnia 2013r. uczestnicy konkursu, zakwalifikowani do udziału, złożyli 24 prace konkursowe. Przy dokonywaniu wyboru kierowano się jakością funkcjonalno-użytkową programowych rozwiązań (45%), jakością i atrakcyjnością proponowanych rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych (25%), ceną dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (15%), walorami eksploatacyjnymi proponowanych rozwiązań (15%). Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie wysłane do Przedsiębiorstwa ARI Sp z o.o. w Poznaniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 23 grudnia 2013r.
Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu SSA Elżbieta Fijałkowska

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …