Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Znowu umorzyli

Znowu umorzyli

W odpowiedzi na Pana artykuł z dnia 07.01.2011, Panie Kazimierzu, informuję z pierwszej ręki iż Prokuratura Okręgowa w Łodzi ponownie umorzyła śledztwo – V.Ds.91/10 – 31 grudnia 2010 roku w sprawie śmierci Przemysława Kałuckiego nie dopatrując się żadnych nadużyć. Bardzo przepraszam za chaotyczność i nerwy ale jako konkubina i matka jego dziecka, powoli brakuje mi siły do walki z wiatrakami. Tak, owszem, Przemek był ukarany w zawieszeniu za pobicie, ale to jednak śmiem stwierdzić, iż kara nie jest adekwatna do czynu, a policjanci nie mieli prawa zabijać Przemka.
Pozdrawiam, Sylwia Wasilewska.
Od autora:
Chodzi o sprawę, która monitoruje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pisaliśmy na początku stycznia,że Prokuratura Okręgowa w Łodzi podjęła na nowo postępowanie dotyczące między innymi spowodowania śmierci Przemysława Kałuckiego, jaka nastąpiła na skutek przeprowadzonej operacji policyjnej. Teraz jak wynika z listu Sylwi Wasilewskiej, wznowione śledztwo zostało znowu umorzona.
W sprawie tej został wydany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, który zapadł 23 lutego 2010 r. (Skarga nr 28975/04 oraz 33406/04). Trybunał orzekł, że Polska dopuściła się naruszenia art. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantującej każdemu prawo do życia poprzez zaniedbanie obowiązku należytego wyjaśnienia sprawy śmierci jej obywatela. W związku z tym Fundacja wielokrotnie apelowała do Prokuratury Generalnej oraz Komendy Głównej Policji o ponowne wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci P. Kałuckiego oraz ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność za jego śmierć. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w związku z wyrokiem ETPC w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce po raz kolejny wystąpiła do Prokuratury oraz Komendy Głównej Policji wskazując na konieczność wyjaśnienia, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Przemysława Kałuckiego, jaka nastąpiła na skutek przeprowadzonej operacji policyjnej. W opinii Fundacji ponowne wszczęcie postępowania i zbadanie okoliczności śmierci P. Kałuckiego pod kątem ewentualnego ustalenia kręgu osób winnych popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie jest niezbędne w świetle orzeczenia ETPC. Trybunał stwierdził, że w sprawie tej Polska dopuściła się naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka chroniącego prawo do życia każdego człowieka. Według ETPC środki podjęte w trakcie interwencji policyjnej, które w konsekwencji doprowadziły do śmierci P. Kałuckiego, nie były bezwzględnie konieczne. Stanowiły nieproporcjonalne użycie siły w stosunku do celu, jakim było uniemożliwienie ucieczki, zatrzymanie oraz odwrócenie grożącego ze strony P. Kałuckiego niebezpieczeństwa. Ponadto w ocenie ETPC Polska nie dochowała standardów wynikających z art. 2 Konwencji dotyczących obowiązku przeprowadzenia skutecznego i niezależnego postępowania wyjaśniającego w sprawie. ETPC podkreślił, że przeprowadzenie dochodzenia co do przyczyn śmierci obywatela spowodowanej przez organy państwa jest niezwykle ważne. Ma ono na celu zapewnienie efektywności przepisów prawa wewnętrznego chroniących prawo do życia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności organów państwowych winnych jego pozbawienia. Obowiązek podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego w przedmiocie śmierci P. Kałuckiego wynika również z art. 46 ust. 1 Konwencji, na mocy którego państwa-strony Konwencji, w tym Polska, zobowiązały się do przestrzegania ostatecznych wyroku ETPC.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …