Najnowsze informacje

ZPP wciąż czeka

Poznań ulica Libelta. Przy tablicy informacyjnej notariusza Elżbiety Zielińskiej widnieje olbrzymia plakieta:? Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w Poznaniu?. To nie pomyłka. W Kancelarii mieści się siedziba poznańskiego oddziału ZPP, a notariusz E. Zielińska jest jego prezesem.

-Zrzeszenie Prawników Polskich jest dla przeważającej części prawników, przynajmniej tych młodych organizacją albo tajną, albo elitarną. Mało, kto słyszał o ZPP.

-Nie zgodziłabym się z taką opinią, chociaż rozumiem przesłanki. W maju odbyła XX, jubileuszowa, Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników w Tarnowie, organizowana właśnie przez nasze zrzeszenie. W Spartakiadzie uczestniczyło prawie tysiąc uczestników, w tym i wielkopolskich radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także aplikantów chyba ze wszystkich korporacji prawniczych. Niestety, nie odnieśliśmy spektakularnych sukcesów. Na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku odbyły się XV Ogólnopolskie Dni Prawnicze w Bydgoszczy. W tym roku Ogólnopolskie Dni Prawnicze miały odbyć się w Rzeszowie. Niestety kryzys ekonomiczny dopadł i tego rodzaju imprezy toteż ?dni? się nie odbyły. Ale na pocieszenie zostały Warsztaty Artystyczne Prawników. W tym roku będą to już XVII Warsztaty Artystyczne Prawników i odbędą się w dniach 11-14 listopada 2009 roku w Hucie Żabiowolskiej. Patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Nie zgadzam się i zapewne większość członków naszego Zrzeszenia nie zgodziłaby się z opinią, że jest to tajna ?organizacja?.

-Zgodzi się jednak Pani z opinią, że poza miłośnikami sportu, mało, kto wie o istnieniu takiej organizacji, o jej celach, o założeniach, o bogatych tradycjach.

-Z tym, niestety, muszę się zgodzić. Uważam jednak, że jest to wina nowych władz. Warszawscy prawnicy, którzy stanęli na czele ZPP, trzeba to uczciwie i szczersze powiedzieć, nic nie robią, aby kontynuować wieloletnie tradycje Zrzeszenia. Działacze ZPP w terenie już podjęli starania, aby ten stan rzeczy zmienić.

-Czyli, co się stanie?

-Za wcześnie na szczegóły. Chcemy jednak, aby ZPP realizowała statutowe zapisy. Wszyscy narzekają na brak prawniczej integracji, na wspólne zajmowanie stanowiska w najważniejszych dla państwa i prawa sprawach. Obowiązuje w tej chwili korporacyjne spojrzenie na prawo. Tak nie powinno być.

– Radcy prawni od lat podejmują działania integracyjne, ale spotyka to się z małym odzewem…

– Bo wszyscy patrzą na radców jak na korporację. Jako ZPP chcemy przyczynić się do integracji całego środowiska. Uda to się, jeżeli rzeczywiście doprowadzimy do stałych, regularnych prawniczych spotkań wszystkich korporacji prawniczych oraz osób, które ukończyły studia prawnicze.

Oto podstawowe cele ZPP:

– kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,

– krzewienie idei wspólnoty prawniczej, rozwój stosunków koleżeńskich i towarzyskich między członkami Zrzeszenia,

– doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia oraz innych osób stosujących prawo,

– kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej prawników,

– upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad: – porządku i bezpieczeństwa publicznego – demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich – przeciwdziałanie patologiom społecznym, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształcenia kultury prawnej społeczeństwa, pogłębianie znajomości prawa w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży,

– wyrażanie poglądów środowiska prawniczego w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prawników w wypełnianiu celów Zrzeszenia

– działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

– obrona praw, godności i interesów zrzeszonych,

– udzielanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej oraz organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym,

– działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …