Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Związki partnerskie poza usc

Związki partnerskie poza usc

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną S.F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. NSA uznał, że nie można wpisać w akcie urodzenia przypisku o zawarciu cywilnego związku partnerskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W skardze kasacyjnej S.F. zwracała uwagę, że zawarcie związku partnerskiego….….przez osoby tej samej płci jest ściśle związane z życiem rodzinnym ? chronionym na gruncie Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ? oraz realnie na nie oddziałuje. Realizacja więc prawa do życia rodzinnego, uznawanego przez polskie prawo za dobro osobiste, nie może być traktowana jako sprzeczna z klauzulą porządku publicznego.
Do przeciwnego wniosku doszedł jednak Wojewoda Pomorski, którego stanowisko zostało podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. ?Skarżąca podnosiła, że zignorowanie faktu zawarcia cywilnego związku partnerskiego i niedanie temu wyrazu w polskich aktach stanu cywilnego powoduje, że dokumenty, które mogą być wydawane jako potwierdzające rzeczywistość, będą nieprawidłowe i nie będą odzwierciedlały prawdziwego stanu faktycznego? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
S.F. i K.F. tworzą od kilku lat stały związek partnerski. W sierpniu 2010 r. zawarły cywilny związek partnerski przed zagranicznym urzędem stanu cywilnego. W okresie 2009?2012 kobiety te toczyły przed sądami polskimi postępowania dotyczące: prawa do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, prawa do złożenia wspólnego zeznania podatkowego, prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym partnerem. Sprawy te zostały prawomocnie zakończone wydaniem niepomyślnych rozstrzygnięć dla S.F. i K.F.
W sierpniu 2012 r. S.F. złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zarzutem naruszenia przez Polskę prawa do ochrony prywatności i życia rodzinnego, zakazu nierównego traktowania oraz braku ochrony praw majątkowych. S.F. reprezentuje pro bono mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …