Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zwłoka w publikacji wyroku TK

Zwłoka w publikacji wyroku TK

Skarżąca spółka wniosła o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14 o niezgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę do ustalenia przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskichprzystąpił do tego postępowania, popierając skargę spółki o wznowienie postępowania, a także wnosząc o uchylenie zapadłych w tej sprawie wyroków NSA i WSA w Warszawie oraz postanowień organów egzekucyjnych.
Przedstawiając to stanowisko Rzecznik miał w szczególności na względzie to, że zwłoka w publikacji wyroku Trybunału nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania. W ocenie Rzecznika, strona składając skargę o wznowienie postępowania przed publikacją wyroku działała w dobrej wierze i z należytą starannością. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego oczekiwały w tym czasie na publikację przez kilka miesięcy i strona nie mogła przewidzieć, czy i kiedy przedmiotowy wyrok zostanie opublikowany. W wyroku z dnia 9 lutego 2017 r.
NSA przychylił się do stanowiska Rzecznika. Wydanie tego wyroku spowodowało wyeliminowanie z obrotu prawnego aktu określającego spółce koszty egzekucyjne na kwotę ponad 35 milionów złotych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …