Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zwolnienie od kosztów w WSA

Zwolnienie od kosztów w WSA

Sebastian Michalski ? referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy postanawił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Skarżący T. K. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi (200zł) w terminie otwartym na uiszczenie opłaty złożył w prawem przewidzianej formie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.
W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz dwoma synami pobierającymi naukę (20 i 21 lat). Oświadczył, że nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3000 euro. Nie osiąga żadnego dochodu. Jego żona czerpie dochody z umowy o pracę na czas określony w wysokości 957,50zł brutto miesięcznie. Od dnia 31 lipca 2002 roku w małżeństwie Wnioskodawcy obowiązuje ustrój rozdzielność majątkowej. Niemniej również żona Wnioskodawcy nie posiada żadnego majątku.
Wnioskodawca oświadczył, że miesięczne koszty utrzymania rodziny to około 3.000zł (mieszkanie ? 550zł, RTV – 60zł, telefon – 150zł, wyżywienie – około 1.500zł, energia elektryczna ? 250zł, gaz ? 35zł inne opłaty obejmujące w szczególności kształcenie dzieci oraz opłaty za zajęcia sportowe to około 400zł). Wyjasnił także,że korzysta z pomocy finansowej ojca i teściów. Skarżący zaznaczył, że od chwili wydania decyzji obciążających go należnościami publicznoprawnymi jego sytuacja majątkowa ulega ciągłemu pogorszeniu; postawiło go to w obliczu bankructwa, a dalsze wykonywanie działalności gospodarczej stało się niemożliwe. Na dzień rozpoznania niniejszego wniosku w tutejszym Sądzie zarejestrowanych pozostaje szesnaście niezakończonych spraw wywołanych skargami wniesionymi przez Wnioskodawcę.
Sytuacja majątkowa i finansowa przedstawiona przez Skarżącego wskazuje, iż należy on do grona osób spełniających przesłanki dla przyznania prawa pomocy. Wnioskodawca nie osiąga żadnego dochodu, w tym z działalności gospodarczej, a wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez żonę Wnioskodawcy nie pokrywa kosztów utrzymania koniecznego rodziny. Wysokość dochodów w przeliczeniu na jedną osobę (około 240zł brutto miesięcznie) uzasadnia ocenę, że Wnioskodawca nie ma realnych możliwości wsparcia się pożyczką lub kredytem w celu pokrycia kosztów postępowania sądowego. W tych okolicznościach odmowa przyznania prawa pomocy spowodowałby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …