Strona główna / Listy / Bioetyka a prawa człowieka

Bioetyka a prawa człowieka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. ?20 lat Europejskiej KonwencjiBioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce?. Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (sala Posiedzeń Rady Wydziału, ul. Bojarskiego 3). Podczas konferencji będziemy dyskutować, m.in. o: miejscu Konwencji w systemie ochrony praw człowieka i jej znaczeniu w sprawach biomedycznych dla polskiego systemu prawnego, medycznych oświadczeniach pro futuro, pełnomocnictwie medycznym, testach genetycznych, eksperymentach medycznych, leczeniu niepłodności, wykorzystywaniu embrionów in vitro poddanych krioprezerwacji, dostępie do legalnej aborcji, klauzuli sumienia. Konwencja Bioetyczna, podpisana, ale wciąż nieratyfikowana przez Polskę, stanowi cenny instrument prawa międzynarodowego, który ma być odpowiedzią na dylematy wynikające ze znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych i biotechnologii. Nie zawsze istniejące zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym regulacje prawne stanowią wystarczające zabezpieczenie dla praw i wolności człowieka. Jesteśmy przekonani, że rocznica przyjęcia Konwencji jest świetną okazją do ponownego podjęcia dyskusji nad potrzebą jej ratyfikacji, ale także nad lukami i niedoskonałościami polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji kwestii bioetycznych o doniosłym znaczeniu społecznym. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału do dnia 8 grudnia 2017 r. na adres a.bialek@brpo.gov.pl albo pod numerem telefonu 022 55 17 951.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …