Strona główna / Aktualności / Świadkowie „Pegasusa”

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W skład zespołu weszło 3 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji, posiadających duże doświadczenie w pracy z materiałami o charakterze niejawnym.

W dniu 18 marca 2024 r. kierownik zespołu wszczął śledztwo (sygn. 1001-105.Ds.22.2024) w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w okresie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w Warszawie i innych miejscach na terenie kraju, podczas stosowania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania „PEGASUS”, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego osób objętych czynnościami z wykorzystaniem w/w oprogramowania, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS”, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto badane są także okoliczności dotyczące m.in. jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym.  W tym celu gromadzona jest m.in. dokumentacja.

Dodatkowo prokuratorzy pozyskują z poszczególnych służb, w tym z Policji, ABW i CBA, wszelkie informacje i dane dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS” w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tak uzyskiwane dane poddawane są systematycznej analizie.

Nadto z poszczególnych Prokuratur z terenu całego kraju przejmowane są do dalszego prowadzenia postępowania będące w toku, a także już zakończone, pozostające w łączności przedmiotowej ze śledztwem.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i zbadania wszystkich okoliczności prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania „PEGASUS” w toku postępowania przesłuchiwani będą również świadkowie.

W pierwszej kolejności przesłuchane zostaną m.in. osoby, które złożyły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania wobec nich czynności operacyjno-rozpoznawczych przy użyciu oprogramowania „PEGASUS”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prokuratora Generalnego, prokuratorzy z zespołu śledczego wystawili dla pierwszych 31 osób wezwania do stawiennictwa w prokuraturze. Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze świadków.

Z uwagi na dobro tych osób nie ujawniamy ich danych.

prok. Przemysław Nowak
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Krajowej

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …