Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Bezzasadny wniosek posłów

Wniosek posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedłużenia kadencji RPO jest bezzasadny – Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoPrzedstawiamy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego dotyczące przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Zespołu uważają, że wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest bezpodstawny i Trybunał powinien umorzyć postępowanie. …

Czytaj dalej »

W Gostyninie łagodniej

Pacjenci mogą już zamawiać sobie jedzenie, dostawać paczki, mogą też korzystać z telefonówDyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym odpowiada RPO o sytuacji w Ośrodku. Trafiają tam po odbyciu kary – już jako pacjenci – osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym, ponieważ uznano, że o ile nie zostaną poddane terapii, …

Czytaj dalej »

CBA u szefowej Themis

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. sędzi Beaty Morawiec Helsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojem przyjęła informację Prokuratury Krajowej o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego Beaty Morawiec. W świetle Konstytucji, jak również Europejskiej Konwencji Praw Człowieka każdy ma …

Czytaj dalej »

Nie dla kandydatki na RPO

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich z negatywną opinią sejmowej komisji Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie zaakceptowała kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem posłowie PiS zwrócili się z pytaniem do TK, czy Adam Bodnar pełni nadal swoją funkcję zgodnie z konstytucją. Kandydatura Zuzanny …

Czytaj dalej »

Wybory z pocztą bezprawne

Kwietniowa decyzja premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania w maju wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd uznał nieważność tej decyzji. Sąd uznał, że decyzja premiera naruszyła m.in. konstytucję, Kodeks wyborczy i ustawę o Radzie Ministrów Na podstawie decyzji premiera, Poczta …

Czytaj dalej »

Totalna zapaść psychiatrii

Ochrona zdrowia psychicznego – dziś przechodząca głęboki kryzys, szczególnie dotkliwy dla dzieci i młodzieży – musi po latach zaniedbań stać się przedmiotem świadomej i konsekwentnej polityki państwa jako priorytetowa wartość publicznaZakres problemów i zaniedbań jest ogromny. Niezbędne są pilne rozwiązania systemowe. Powinny one zapewnić bliski i równy dostęp do wymaganej …

Czytaj dalej »

Kadencja dobiegła końca

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji zakończenia kadencji Kończy się moja 5-letnia kadencja na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Był to czas wielkiej pracy na rzecz obywateli, Konstytucji i państwa. Kadencja trudna, wymagająca, ale wypełniona pełnym pasji działaniem i walką o zachowanie standardów przestrzegania praw człowieka w naszym kraju. Dziękuję obywatelom …

Czytaj dalej »

PiS chce zatwierdzać wyroki

Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do tego, by te naruszające prawo wyroki były szybko uchylane, a wydający je sędziowie pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w konsekwencji usuwani z zawodu. I tylko taka zdecydowana postawa wobec tej niszczącej państwo patologii może przynieść efekty, w perspektywie kilku lat wyeliminować to, co krzywdzi tak …

Czytaj dalej »

Tajniki „losowania” sędziów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do postępowania w sprawie dostępu do kodu źródłowego System Losowego Przydziału Spraw Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił Helsińską Fundację Praw Człowieka do postępowania w sprawie dostępu do kodu źródłowego programu, który losowo przydziela procesy sędziom sądów powszechnych. Wniosek o dopuszczenie do postępowania Fundacja skierowała w maju …

Czytaj dalej »

Dostęp do legalnej aborcji

RPO przystąpił – jako przyjaciel sądu (amicus curie) – do sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczącej dostępu do legalnej aborcji w Polsce Sprawa dotyczy kobiety, której odmówiono przeprowadzenia aborcji przez warszawski szpital, pomimo spełniania warunków ustawy. Płód był ciężko uszkodzony i istniały przesłanki medyczne, by wykonać aborcję Ginekolog powołał …

Czytaj dalej »