Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kwota wolna od podatku w TK

Kwota wolna od podatku w TK

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii RPO, przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP.
Zdaniem Rzecznika należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił uwagę, że wątpliwości dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku już w maju br. były przedmiotem wystąpienia RPO do ministra finansów. Jednak resort nie podzielił stanowiska Rzecznika argumentując, że wprowadzone zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu państwa.

Sprawdź także

Wyroki nie dotyczą PiS

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w poniedziałek o godzinie 9 do pracy w olsztyńskim sądzie …