Strona główna / Listy / Przeciwko przemocy

Przeciwko przemocy

  • Adwokatura włącza się w kampanię 16 dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć.
  • Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka) przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna #Adwokaturaprzeciwkoprzemocy, której celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy.
  • Termin przesyłania przez adwokatów i aplikantów adwokackich zgłoszeń udziału w akcji przedłużono do 17 listopada.

Akcja skierowana jest do uczniów i uczennic klas VII-VIII szkół podstawowych oraz liceów i zostanie przeprowadzona w całym kraju, przez adwokatki, adwokatów, aplikantki i aplikantów adwokackich z 24 izb adwokackich, którzy edukować będą młodzież na temat:

  • przemocy w rodzinie
  • przemocy rówieśniczej
  • dyskryminacji


Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku, a koordynatorkami akcji na szczeblu ogólnopolskim są adwokatki: Katarzyna Golusińska – przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania oraz Natalia Klima-Piotrowska – przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy, którzy chcą wziąć udział w akcji, mogą zgłosić się do izbowych koordynatorów do dnia 17 listopada 2023 r.:

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …