Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Urzędy pracy już inaczej

Urzędy pracy już inaczej

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Zgodnie z nowymi przepisami urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego.
Pierwszy profil dotyczy bezrobotnych aktywnych, dla których podstawowym wsparciem będą oferty pracy i doradztwo zawodowe, takie jak np. szkolenia czy pożyczki na działalność gospodarczą.
Drugi profil pomocy obejmuje osoby bez pracy wymagające wsparcia ? będą one mogły korzystać ze wszystkich możliwości wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, np. ze staży.
Z kolei trzeci profil pomocy dotyczy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, np. wykluczonych społecznie, którzy będą obsługiwani przez podmioty pośredniczące, w tym agencje zatrudnienia lub organizacje pozarządowe.
Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe. Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. Prezydent podpisał ją 24 kwietnia br. Nowelizacja wchodzi w życie 27 maja br.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …